Dane o rynku pracy w USA w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ciągu ostatnich dwóch tygodni rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich zmniejszyły się do poziomu 2,036 (spadek o 1pb), obligacji 5-letnich zwiększyły się do poziomu 2,893 (wzrost o 10pb), a obligacji 10-letnich wzrosły do poziomu 3,631 (wzrost o 15pb).</p>

>

W tygodniu przedświ?tecznym mieliśmy do czynienia ze spadkiem rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej dochodowości, co zwi?zane było w znacznym stopniu ze zmniejszeniem globalnej awersji do ryzyka odzwierciedlanej obniżeniem indeksu VIX. Mogło wynikać to z niższej niepewności na rynku po grudniowych decyzjach FED i EBC (por. MAKROmapa z 19.12.2016). W pierwszej części ubiegłego tygodnia z uwagi na okres świ?teczny obroty na polskim rynku długu były bardzo ograniczone. W drugiej części tygodnia obserwowany był wzrost rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej, co mogło być zwi?zane z zamykaniem pozycji przez część inwestorów pod koniec roku.

Dzisiejsze lepsze od oczekiwań wyniki badań koniunktury w polskim przetwórstwie (PMI) s? w naszej ocenie pozytywne dla rentowności polskich obligacji. W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? pi?tkowe dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA. W przypadku realizacji naszej prognozy, która jest zbliżona do konsensusu rynkowego, wpływ danych na ceny polskiego długu będzie najprawdopodobniej ograniczony. Neutralne dla rentowności polskich obligacji będ? również pozostałe dane z USA (indeksy ISM dla przetwórstwa i poza przetwórstwem) oraz wstępny szacunek inflacji w strefie euro.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!