Aktualności firm stowarzyszonych

Dachser wyznacza trendy w europejskiej logistyce DIY

<p style="text-align: justify;"><strong>Dachser, jeden z największych operatorów logistycznych na świecie i jedyny oferujący profilowane branżowo usługi dla dostawców do marketów typu Do-It-Yourself, podczas 16. Międzynarodowego Kongresu BHB wskazywał najistotniejsze wyzwania stojące przed firmami logistycznymi obsługującymi przedsiębiorstwa z sektora dom i ogród oraz dzielił się  globalnymi doświadczeniami z zakresu logistyki DIY. W samej tylko Europie Dachser codziennie dostarcza produkty do 18 000 marketów budowalnych. W ramach usługi Dachser DIY Logistics oferuje nie tylko transport produktów do marketów, ale również szereg usług dodatkowych związanych z odpowiednią ekspozycją i promocją towarów w sieciach DIY oraz obsługę zwrotów i magazynowania produktów sezonowych.</strong></p>

>

  - Wielu polskich przedsiębiorców stawia sobie za cel wejście ze swoimi produktami do europejskich sieci marketów typu dom i ogród, jednak napotykaj? problemy. Okazuje się bowiem, że nawi?zanie odpowiednich kontaktów handlowych i przekonanie do swojego produktu jest niewystarczaj?ce, by móc zaistnieć w takich punktach. Wymagania stawiane przez europejskie sieci DIY w zakresie szybkości dostaw oraz kary zwi?zane z niedotrzymaniem terminów wielu przedsiębiorcom wydaj? się nie do przeskoczenia. S? jednak firmy, które potrafi? przezwyciężyć takie problemy i skutecznie dystrybuuj? swoje produkty na całym świecie. Rozwi?zanie może być bardzo proste, a mianowicie powierzenie tych zadań wyspecjalizowanemu partnerowi logistycznemu i to też podkreślaliśmy podczas Kongresu BHB – komentuje Juliusz Pakuński, kierownik DIY-Logistics w Dachser.

Dachser współpracuje ze wszystkimi sieciami dom i ogród na świecie. Tylko w Europie co roku dostarcza ok. 3 mln przesyłek do marketów o tym profilu. W każdym z nich codziennie korzysta z tzw. okien czasowych, w których sieć wymaga dostawy. Klient może za pośrednictwem Dachser nie tylko na bież?co spełniać warunki marketów w zakresie terminowości dostaw, bez konieczności bezpośredniego zaangażowania, ale także znacz?co ograniczyć koszty zwi?zane z zapewnieniem płynności dostaw do tak wielu punktów w Europie.

- Korzystanie z rozwi?zania Dachser DIY Logistics to coś więcej, niż zapewnienie terminowej dostawy do sklepu. Umożliwiamy objęcie procesem logistycznym produktu od miejsca nadania do ostatniego punktu, czyli do półki sklepowej, gdzie towar jest przez nas odpowiednio eksponowany i promowany. Na terenie każdego marketu w Europie mamy bowiem zespoły własnych merchendiserów pracuj?cych na rzecz naszych klientów. W rezultacie, czas wyłożenia towaru na półkę skraca się z 4,5 do 1 dnia. Nasi pracownicy w marketach zajmuj? się też kontrol? ilości i jakości towarów, w razie konieczności składaniem produktu z kilku części, etykietowaniem, przepakowywaniem i przygotowywaniem zwrotów. Dzięki współpracy z Dachser klient może bez problemu spełnić też inne kłopotliwe wymogi sieci, jak choćby kwestię odbioru i magazynowania artykułów sezonowych poza okresem sprzedaży. Nasi klienci nie musz? więc martwić się, co dzieje się z ich towarem wewn?trz marketów, nie musz? też znać lokalnych rynków ani tworzyć kosztownych zagranicznych oddziałów, by móc skutecznie działać w innych krajach – dodaje Juliusz Pakuński.

Kongres organizowany przez BHB – organizację reprezentuj?c? firmy przemysłowe i usługowe z sektora DIY w Niemczech, Austrii i Szwajcarii – odbywał się pod hasłem: „DIY unplugged – powrót do podstaw. Czego potrzebuj? nasi klienci?” Jego celem było odpowiedzenie na pytania, co obecnie i w przyszłości powinien oferować sektor DIY, by wci?ż motywować klientów do samodzielnego wykonywania prac w domu i ogrodzie. W kongresie wzięło udział ok. 550 reprezentantów firm działaj?cych na rynku detalicznym, przemysłowym i usługowym, by posłuchać wyst?pień uznanych ekspertów branży DIY, a także firm consultingowych i zajmuj?cych się badaniami rynku. Dachser był jedynym przedstawicielem branży logistycznej wśród prelegentów tego wydarzenia.

***

Dachser jest jednym z wiod?cych operatorów logistycznych na świecie. Oferuje kompleksow? logistykę transportu, magazynowania oraz usług dodatkowych w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Ofertę firmy uzupełniaj? kompleksowe rozwi?zania w zakresie logistyki kontraktowej. Operator posiada własne struktury krajowe w 42 państwach i 437 lokalizacji na całym świecie, w których zatrudnia ponad 25 tys. pracowników i obsługuje rocznie około 74 mln przesyłek o ł?cznej wadze 35 mln ton. Baz? do zapewnienia najwyższej jakości usług logistycznych w skali globalnej jest płynnie działaj?ca sieć transportowa oraz zintegrowane, innowacyjne rozwi?zania IT. Dachser prowadzi działalność z uwzględnieniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

KONTAKT:

Kinga Szkutnik, Practum Consulting, tel. 0 609 884 480, e-mail: kinga.szkutnik@practum.pl
Iwona Wi?cek, Practum Consulting, tel. 0 666 30 30 06, e-mail: iwona.wiacek@practum.pl
Dominika Sadło, Practum Consulting, tel. 0 608 08 08 44, e-mail: dominika.sadlo@practum.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Posiedzenie FOMC w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 0,61 (spadek o 11pb), 5-letnie do 1,19 (spadek o 17pb), a 10-letnie do 1,56 (spadek o...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!