Aktualności firm stowarzyszonych

Dachser partnerem Kongresu LOGISTICS 2014

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>Firma Dachser została partnerem głównym tegorocznej edycji Kongresu Logistycznego LOGISTICS 2014, który odbędzie się w dniach 14-16 maja w Poznaniu.</strong></span></p>

>

Kongres Logistyczny LOGISTICS ma prawie 25-letni? tradycję i odbywa się co dwa lata, a tegoroczna edycja jest już 12. Obecnie jest to druga co do wielkości impreza logistyczna w Europie i gromadzi nie tylko logistyków – profesjonalistów, ale także przedstawicieli środowiska naukowego.

Dachser od lat współpracuje przy organizacji Kongresu. „Kongres Logistyczny to dla nas najważniejsze wydarzenie branżowe w Polsce i drugie w Europie, po targach logistycznych w Monachium” – mówi Grzegorz Lichocik, prezes zarz?du Dachser w Polsce. Podczas Kongresu zostanie podpisane porozumienie dotycz?ce Polskiej Logistycznej Platformy Technologicznej, w którym weźmie udział prezes Dachser. „Aktywnie uczestniczymy w procesach maj?cych na celu integrację branży oraz optymalizację kosztów transportu, zarówno w skali globalnej jak i lokalnej, st?d nasze wsparcie dla inicjatywy stworzenia Polskiej Logistycznej Platformy Technologicznej. Dodatkowo jeśli chodzi o zastosowanie najnowszych technologii, mamy tu szerok? wiedzę i doświadczenie, zatem nasza obecność w tym projekcie jest całkowicie uzasadniona” – wyjaśnia Grzegorz Lichocik.       

Tegoroczna edycja Kongresu Logistycznego organizowana jest pod hasłem: „Komunikacja w łańcuchach dostaw” i wiele sesji oraz dyskusji plenarnych poświęconych będzie komunikacji oraz optymalizacji łańcuchów dostaw. Dachser znany jest z zastosowania innowacyjnych narzędzi informatycznych a także z d?żenia do optymalizacji procesów i kosztów, dlatego nie jest zaskoczeniem zaplanowany temat wyst?pienia prezesa Dachser, Grzegorza Lichocika: „Czy 1 + 1 może dać więcej niż 2?”. „Nasze rozwi?zania logistyczne pozwalaj? na wypracowanie korzystnej dla obu stron synergii w łańcuchu dostaw, co w rezultacie przyczynia się do poprawy bilansu logistycznego naszych klientów. Dbamy o nich i o środowisko, zapewniamy komunikację na najwyższym poziomie poprzez zastosowanie zaawansowanych technologii IT” – wyjaśnia prezes Lichocik.

Kongres LOGISTICS organizowany jest pod patronatem m.in. Ministerstwa Gospodarki i Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA). Wydarzenie takiej rangi jest doskonałym miejscem dla spotkań różnych ludzi zwi?zanych z branż? logistyczn?, z którymi nie można porozmawiać na co dzień. Wśród prelegentów tegorocznego Kongresu znajd? się tak znakomite postaci, jak Jos Marinus – Prezydent Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA), Hans Christian Pfohl – guru logistyki europejskiej, Witold Skowroński specjalizuj?cy się w komunikacji międzynarodowej oraz przedstawiciele największych firm logistycznych i zwi?zanych z logistyk? w Polsce. Dodatkow? atrakcj? dla gości LOGISTICS 2014 będzie możliwość zwiedzenia oddziału Dachser mieszcz?cego się w G?dkach pod Poznaniem. Podczas Kongresu odbędzie się także imponuj?ca wystawa logistyczna, w której weźmie udział blisko 60 wystawców, w tym firma Dachser – na stoisku 27/28.

Dachser w Polsce w 2013 roku osi?gn?ł przychody w wysokości 199,1 mln PLN oraz obsłużył 766.168 przesyłek o tonażu 261.434 ton. Firma zatrudnia obecnie 279 pracowników w 8 oddziałach.

O Dachser:

Dachser oferuje kompleksow? logistykę transportu, magazynowania oraz usługi dodane dla klientów w trzech obszarach biznesowych: Dachser European Logistics, Dachser Food Logistics i Dachser Air & Sea Logistics. Kompleksowe i interdyscyplinarne usługi, takie jak logistyka kontraktowa, konsulting oraz rozwi?zania branżowe uzupełniaj? ofertę firmy. Gęsta sieć transportowa w Europie i na świecie wraz ze zintegrowan? technologi? informatyczn? umożliwiaj? świadczenie inteligentnych usług logistycznych o zasięgu globalnym.

Z pracownikami w liczbie 25.000 w 471 lokalizacjach na całym świecie, Dachser w 2013 roku osi?gn?ł przychody w wysokości prawie 5 miliardów euro i obsłużył około 70 mln przesyłek.
Więcej informacji: www.dachser.pl

***

Dachser Sp. z o.o.
Biuro Zarz?du
ul. Wersalska 47/75 ; 91-212 Łódź
Tel. +48 42 279 02 00 ; Fax.: +48 42 279 02 09
dachser.lodz@dachser.com
www.dachser.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!