Analizy i badania

Czym jest inteligencja emocjonalna?

<p style="text-align: justify;">Co to właściwie jest inteligencja emocjonalna? W czym się przejawia? W oparciu o wyniki badań dwóch psychologów- Petera Saloveya i Johna D. Meyera, Daniel Goleman wyodrębnił pięć etapów rozwoju inteligencji emocjonalnej.</p>

>

Pięć etapów rozwoju inteligencji emocjonalnej:

  1. Podstawowym warunkiem jest rozpoznanie własnych emocji. Wymagana jest tutaj szczerość wobec samego siebie i nieco ćwiczeń: jakie uczucia mnie poruszaj?? Jaki człowiek wywołuje u mnie poczucie znużenia, złości czy może strachu? Jak reaguję na krytykę? Jakie znaczenie ma dla mnie pochwała?
  2. Drugi krok polega na nauce właściwego podejścia swoich uczuć- odpowiedniego ich przeżywania i uzewnętrzniania: czy rozs?dne jest głośne wyrażanie swojego gniewu w zespole? Jeśli uważasz, że nie: jak możesz go rozładować? W jaki sposób można rozwi?zać dany konflikt? Oznak? inteligencji emocjonalnej może być też przerwanie drażni?cej cię rozmowy i powrócenie do niej w czasie, kiedy zdystansujesz się wobec określonego problemu, a twoje uczucia uspokoj? się.
  3. Kto zna swoje uczucia i potrafi się z nimi obchodzić , może pozwolić sobie na przemianę uczuć w czyny. Za wieloma troskami i obawami stoi pozytywna wola i siła, które możemy użyć do osi?gania swoich sukcesów. Strachliwość może zostać zredukowana do rozs?dnych rozmiarów i odt?d wykorzystywana jako atut- przewidywalność i ostrożność. Równie ważna jest gotowość i wytrwałość   w zmierzaniu do zaplanowanych celów. Ludzie zdolni do odnoszenia sukcesów, o wysokim współczynniku inteligencji emocjonalnej, potrafi? przetrwać nawet długie okresy wytężonego wysiłku, aby ostatecznie doczekać się życiowego przełomu. Ta cecha osobowości nieustannie znajduje swoje zastosowanie- w przygotowaniach do egzaminów, inwestowaniu w zwi?zki międzyludzkie, wspinaniu się po szczeblach kariery lub realizowaniu planów przedsięwzięć. Ten kto nie potrafi czekać i chciałby mieć wszystko od razu, nie osi?gnie w życiu wielkich sukcesów. W końcu, samo osi?ganie celów również zalicza się do umiejętności   cieszenia się sukcesem, inteligencji emocjonalnej.
  4. Nawi?zywanie i kształtowanie relacji międzyludzkich- niezależnie czy prywatnych, czy zawodowych- wymaga zdolności odczuwania. Oznacza to umiejętność rozpoznawania uczuć ludzi- na podstawie ich głosu, mimiki, gestów i sposobów zachowania: czy wiem, co poczuje mój rozmówca, gdy zwrócę mu uwagę na popełnienie błędu? Czy potrafię postawić się w położeniu swojego szefa, który pracuje w napięciu z powodu nagl?cych terminów i rosn?cych   kosztów i dlatego reaguje rozdrażnieniem na wszelkie opóźnienia i zwłokę? Czy ważne s? dla mnie uczucia moich kolegów?
  5. Inteligencja emocjonalna objawia się w końcu również indywidualnym podejściem do przeróżnych ludzi. Tak jak ludzie, z którymi pozostajemy we wzajemnych relacjach, różni? się od siebie osobowościami, tak również i ty powinieneś różnicować swoje zachowanie i reakcje w stosunku do nich. Nie oznacza to, że każdy znajomy musi stać się swoim bliskim przyjacielem, lecz że będziesz potrafił wyczuwać różne typy osobowości, i dzięki temu odkryjesz, jak możesz rozwi?zywać konflikty i optymalnie współpracować w granicach swoich możliwości i rozs?dku. Zdaj sobie następuj?ce pytania: czy w relacjach z ludźmi, biorę pod uwagę wiedze na ich temat i własn? ocenę postępowania? Czy aktywnie wykorzystuję soj? zdolność odczuwania innych w celu usprawnienia współpracy z nimi i ułatwienia wzajemnych rozmów?

Podsumowuj?c:

O ile inteligencja poznawcza dotyczy logicznego, werbalnego i abstrakcyjnego myślenia, o tyle inteligencja emocjonalna jest umiejętności? rozpoznawania własnych uczuć i nabierania do nich właściwego podejścia. Należy do niej również zdolność pozostawania w relacjach z innymi ludźmi, które pomaga nam intuicyjne wybierać właściw? drogę  postępowania  w  celu umożliwiania dobrej współpracy, rozwi?zywania konfliktów i nawi?zywania nowych kontaktów.  

Źródło: „30 minut z inteligencja emocjonaln?” JörgWurzer

***

Od 30 lat SIGMUND specjalizuje się w testach osobowości oraz psychologicznych wykorzystywanych w procesie rekrutacji, bilansów kompetencji, zarz?dzania i rozwijania talentów.

Od  1985, SIGMUND ł?czy grupę ekspertów z wielu obszarów zawodowych z zakresu Zasobów Ludzkich oraz Zarz?dzania: psychologów, informatyków i statystyków, którzy dziel? się swoj? wiedz? i doświadczeniem w celu dalszego rozwoju i opracowania oferty handlowej  dotycz?cej narzędzi ewaluacji postaw i zachowań w sytuacji zawodowej.

Dzięki naszym narzędziom, klienci rekrutuj? efektywniej, rozwijaj? skuteczniej posiadane zasoby ludzkie, zwiększaj?c w ten sposób produktywność i wyniki w przedsiębiorstwie.

Kontakt:

Agnieszka Ciećwierz
Partner
Tel. 666384540
agnieszka.ciecwierz@sigmund.net

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!