Ostatnie zdarzenia

Cykl informacji - WAŻNE W GOSPODARCE WE FRANCJI

1. Zamknięcie rosyjskiego gazociągu uwydatnia zależność Francji od energii jądrowej

Francuska firma EDF eksploatuje obecnie 56 reaktorów jądrowych, które wytwarzają 80% energii elektrycznej. Jednak tylko 50% z nich jest w pełni sprawnych ze względu na problemy z konserwacją, korozję i brak inwestycji. Francuski sektor jądrowy borykał się z problemami jeszcze przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rząd, stojący w obliczu ważnego roku wyborczego, nakazał EDF w styczniu zwiększenie produkcji tańszej energii jądrowej, próbując w ten sposób obniżyć ceny dla konsumentów - dekret ten wymagałby od EDF zainwestowania ponad 8 mld euro, co doprowadziło do 20% spadku akcji. Wojna na Ukrainie zwiększyła presję na francuski sektor energetyczny. Decyzja rosyjskiego dostawcy gazu, Gazpromu, o wstrzymaniu dostaw gazu do Europy, oznacza, że Francja, która importuje około 17% gazu z Rosji, musi szukać alternatywnych rozwiązań.

 

2. W najbliższych miesiącach należy spodziewać się kolejnych opóźnień w płatnościach między przedsiębiorstwami

Rosnąca inflacja i stopy procentowe to główne powody, dla których sześć na dziesięć przedsiębiorstw obawia się wzrostu liczby opóźnień w płatnościach w nadchodzących miesiącach. W tym roku opóźnienia w płatnościach między firmami wyniosły średnio 17 dni w porównaniu do 11 w roku poprzednim - wynika z raportu firmy Intrum. Według doniesień, rekordowa inflacja i rosnące ceny uniemożliwiają francuskim i europejskim firmom spełnienie żądań płacowych i dotrzymanie terminów płatności dostawcom. Według badania 77% francuskich przedsiębiorstw zgodziłoby się w 2022 r. na wydłużenie terminów płatności B2B. 

 

3. Bank centralny Francji obniża prognozę wzrostu gospodarczego i przewiduje wyższą inflację

Gospodarka Francji spowolni w tym roku bardziej niż oczekiwano z powodu trwającego szoku cen energii, podczas gdy inflacja wzrośnie bardziej niż oczekiwano - podał we wtorek Bank centralny. Oczekuje się, że druga co do wielkości gospodarka strefy euro wzrośnie w tym roku o 2,3%, a następnie zwolni do 1,2% w 2023 r. i wzrośnie do 1,7% w 2024 r. wraz z osłabieniem skutków kryzysu - podał Banque de France w swojej kwartalnej prognozie. Bank centralny oszacował, że skutki wojny na Ukrainie będą kosztować gospodarkę francuską równowartość 2 punktów procentowych produktu krajowego brutto w latach 2022-2024. W tym roku Bank centralny przewiduje, że inflacja we Francji wyniesie średnio 5,6%, po czym spadnie do 3,4% w 2023 roku i nieco poniżej docelowego poziomu 2% w 2024 roku.

 

4. Letnie wyprzedaże rozpoczynają się dziś we Francji w atmosferze niepewności co do siły nabywczej

Napięcie rośnie, ponieważ konsumenci szukają dużych rabatów lub w ogóle unikają wyprzedaży, a niezależni detaliści walczą o utrzymanie marży. Niektórzy klienci sklepów liczą jednak na jeszcze większe niż zwykle wyprzedaże w tym roku, ponieważ inflacja osiągnęła rekordowy poziom, a rosnące ceny żywności i paliwa nadwerężyły siłę nabywczą ludzi. Jednak inflacja uderza również w detalistów.  Grupa niezależnych sklepów wystosowała list otwarty do Ministerstwa Finansów, protestując przeciwko zbyt wczesnym terminom sprzedaży w tym roku. Według INSEE, od maja ceny surowców tekstylnych wzrosły o 4%. W związku z tym niektóre niezależne sklepy będą miały trudności z zaoferowaniem rabatów przekraczających 20%.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!