Aktualności firm stowarzyszonych

Cushman & Wakefield umacnia pozycję w regionach

<p style="text-align: justify;"><strong>Międzynarodowa firma doradcza Cushman &amp; Wakefield pośredniczyła w bieżącym roku w umowach najmu na powierzchnie biurowe obejmujące ponad 71 tys. m kw. na rynkach regionalnych w Polsce (z wyłączeniem Warszawy).</strong></p>

>

W ostatnich dwóch latach Sekcja Miast Regionalnych firmy Cushman & Wakefield znacz?co powiększyła liczbę swoich klientów – zarówno ze strony najemców, jak i wynajmuj?cych. Od stycznia br. w ramach doradztwa przy umowach najmu zawarto 63 transakcje o ł?cznej powierzchni 71,5 tys. m kw. Biura zespołu zlokalizowane s? obecnie w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Katowicach, Łodzi i Poznaniu.

– Nasza dobra pozycja na regionalnych rynkach to wynik szerokiego zakresu i jakości oferowanych usług. Nasz zespół sukcesywnie się powiększa i obecnie liczy 13 osób. Jestem przekonany, że nasze doświadczenie oraz globalna platforma pozwol? nam jeszcze efektywniej obsługiwać najemców, deweloperów i fundusze inwestycyjne poszukuj?ce dobrej lokalizacji na rozwinięcie działalności w Polsce – mówi Krzysztof Misiak, Partner, Dyrektor Sekcji Miast Regionalnych w Cushman & Wakefield.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 43 tysięcy pracowników w ponad 60 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 5 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. Więcej informacji na stronie  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wzrost gospodarczy na 5

Oczekujemy, że PKB w Polsce wzrośnie w 2021 r. o 5,3% r/r wobec spadku o 2,7% w 2020 r., a w 2022 r. zwiększy się o 4,9% (por. MAKROmapa z...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!