Cushman & Wakefield przejmuje w zarządzanie kolejne obiekty handlowe CPI Property Group w Europie Środkowo-Wschodniej

<p style="text-align: justify;">Międzynarodowa firma doradcza Cushman &amp; Wakefield została ponownie zarządcą dwóch dużych centrów handlowych i kompleksu wielofunkcyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej, które firma CPI Property Group niedawno nabyła od CBRE Global Investors.</p>

>

Obecnie na terenie Europy Środkowo-Wschodniej firma Cushman & Wakefield zarz?dza 16 obiektami handlowymi i wielofunkcyjnymi należ?cymi do CPI Property Group. Ł?cznie oferuj? one 344  300 m kw. powierzchni.

Ondřej Fukal, Partner i dyrektor działu Zarz?dzania Nieruchomościami w Czechach i na Słowacji firmy Cushman & Wakefield, powiedział:  „Portfel nieruchomości należ?cych do CPI i zarz?dzanych przez Cushman & Wakefield powiększył się ostatnio o centrum Olympia w Pilznie i kompleks  Zlatý Anděl w Pradze oraz centrum handlowe Ogrody w Polsce. Będziemy nadal nimi zarz?dzać w imieniu nowego właściciela CPI, który docenia nasze zaangażowanie, wysokiej jakości usługi i spełnianie oczekiwań klientów w całym regionie”.

CPI Property Group nawi?zało współpracę z firm? Cushman & Wakefield w styczniu 2012 r. Obecnie Cushman & Wakefield zarz?dza m.in. następuj?cymi obiektami: Quadrio, CH Fénix, OC Spektrum, Zlatý Anděl, City Park Jihlava, centrum Bondy, IGY, Olympia Plzeň, Parkiem Handlowym Plzeň, Olympia Mladá Boleslav i Olympia Teplice w Czechach; centrami handlowymi Ogrody i Galeria Orkana w Polsce; centrum handlowym Europeum oraz parkami handlowymi Buy-Way Dunakeszi i Buy-Way Soroksár na Węgrzech.

CPI Property Group należy do grona najważniejszych firm działaj?cych w sektorze nieruchomości. Koncentruje się na długoterminowych inwestycjach i wynajmie nieruchomości, głównie na terenie Europy Środkowo-Wschodniej i Niemiec. Grupa utrzymuje zdywersyfikowany portfel aktywów o wartości ponad 4,865 mld euro, obejmuj?cy nieruchomości w Niemczech, Czechach, na Słowacji i Węgrzech oraz w Polsce i Rumunii. CPI Property Group to największy właściciel powierzchni handlowych w Czechach (ponad 702 tys. m kw.), który stawia na rozwój średniej wielkości sklepów, parków handlowych i supermarketów. Ponadto z powodzeniem zarz?dza hotelami i obiektami biurowymi.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach  www.cushwakecentennial.com  i  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!