Aktualności firm stowarzyszonych

Crido Legal doradzało SoftServe w procesie M&A

<p style="text-align: justify;" lang="pl-PL" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Kancelaria prawna Crido Legal, specjalizująca się w transakcjach fuzji i przejęć, doradzała ukraińskiej spółce SoftServe przy nabyciu 100% udziałów w spółce Coders Center operującej w sferze cyfrowego marketingu. Transakcja została zakończona w połowie stycznia 2017 r.</strong></span></span></span></p>

>

Obsługa prawna obejmowała kompleksowe doradztwo prawne w procesie due diligence, podczas negocjacji dokumentacji transakcyjnej oraz w trakcie zamknięcia transakcji. Po stronie Crido Legal pracami zespołu prawników kierował  adwokat Mateusz Rogoziński (Counsel), wspierany przez Sławomirę  Wronek Kuch (Associate).  

Dokonana akwizycja jest elementem długodystansowej strategii biznesowej  grupy SoftServe. Negocjacje dotycz?ce transakcji były bardzo złożone, ale dzięki naszym doświadczonym doradcom udało się je sprawnie i z sukcesem doprowadzić do końca – mówi Vasyl Malchyk, VP Legal w SoftServe.  

Więcej na temat... Za spraw? bardzo dynamicznie rozwijaj?cego się rynku IT w Polsce, ostatnie lata przyniosły wiele transakcji w tym sektorze, również z inwestorami zagranicznymi. Trend ten się dalej utrzymuje i nic nie zapowiada, aby miał się w najbliższym czasie zmienić. Doradztwo przy transakcjach na tym rynku jest jednym z obszarów naszej specjalizacji – komentuje adw. Mateusz Rogoziński, Counsel w Crido Legal.  

Druga strona transakcji obsługiwana była przez kancelarię WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.

***

O Crido Legal

Crido Legal świadczy kompleksow? obsługę prawn? obejmuj?c?, m.in.: doradztwo w zakresie transakcji M&A, umów kredytowych, nieruchomości oraz złożonych restrukturyzacji korporacyjnych (poł?czenia, przekształcenia, podziały, zakładanie funduszy etc.), a także bież?c? obsługę prawn? przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek.   Pomagamy klientom w określeniu optymalnej, zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym, struktury organizacyjnej oraz przeprowadzamy kompleksowe restrukturyzacje firm. Doradzamy w transakcjach krajowych i międzynarodowych. Oferujemy również kompleksowe usługi prawne zwi?zane z pozyskaniem oraz prawidłowym wykorzystaniem pomocy publicznej.

Nasi klienci powierzaj? nam sprawy o kluczowym charakterze dla prowadzonego przez nich biznesu (m.in. transakcje fuzji i przejęć, projekty zwi?zane z sukcesj?, restrukturyzacje finansowe oraz podatkowe). Nasz zespół liczy ponad 20 prawników posiadaj?cych wiedzę i doświadczenie, dzięki   którym zapewniamy obsługę prawn? złożonych i skomplikowanych projektów dla różnych branż.

Dokładamy najwyższej staranności aby zrozumieć kontekst ekonomiczny transakcji i specyfikę każdej gałęzi biznesu, w których działaj? nasi klienci. Jednocześnie doświadczenie, wiedza i wsparcie pozostałych zespołów Crido Taxand pozwalaj? nam działać dynamicznie, tak aby nasi klienci nie musieli zwlekać z decyzjami biznesowymi. Współpraca z Crido Taxand oraz sieci? Taxand sprawia, iż nasi klienci „pod jednym dachem” otrzymuj? kompleksow? usługę prawn?, podatkow? i doradztwa finansowego, co jest unikalnym rozwi?zaniem na rynku.

Więcej informacji na cridolegal.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!