Aktualności firm stowarzyszonych

Crido Legal doradzało KRUK S.A. przy nabyciu od Lehman Brothers funduszu inwestycyjnego z portfelami o wartości ponad 4 mld zł

<p style="text-align: justify;" lang="pl-PL"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Kancelaria prawna Crido Legal, specjalizująca się m.in. w transakcjach fuzji i przejęć, doradzała największej w Polsce firmie z branży zarządzania wierzytelnościami KRUK S.A. przy nabyciu od Lehman Brothers Holdings Inc. funduszu inwestycyjnego „BISON” NS FIZ posiadającego portfele wierzytelności o nominalnej wartości 4 mld zł. Transakcja została zakończona w połowie października 2017 r.</strong></span></span></span></p>

>

Obsługa prawna obejmowała kompleksowe doradztwo prawne w zakresie due diligence, negocjacji dokumentacji transakcyjnej oraz zamknięcia transakcji. Ze strony Crido Legal zespołem kierował adwokat Mateusz Rogoziński, wspierany przez radcę prawnego Edytę Matysiak oraz zespół prawników kancelarii. Od strony podatkowej doradztwo zapewniło Crido Taxand, którego pracami kierowała Monika Lewandowska, wspierana przez Michała Kwaśniewskiego.

Dokonana akwizycja oznacza przejęcie przez Grupę KRUK aktywów Lehman Brothers, które dotychczas pozostawały w naszej obsłudze. Jest to element długofalowej strategii biznesowej Grupy KRUK, która zakłada osi?gniecie wiod?cej pozycji w Europie, a rozwój segmentu wierzytelności korporacyjnych ma się do tego przyczynić – mówi radca prawny Krzysztof Balczunas, Dyrektor ds. Wierzytelności Korporacyjnych w KRUK S.A.  

Rynek zarz?dzania wierzytelnościami jest bardzo aktywny pod względem transakcyjnym, niemniej w Polsce jest już dość ciasno – transakcji takich jak właśnie zrealizowana nie będzie zatem wiele. Z tego względu coraz więcej dzieje się za granic? i to zarówno w kontekście nabywania portfeli jak i struktur do ich obsługi. Większość kluczowych graczy na rynku zapowiedziała lub zrealizowała już zagraniczne akwizycje – komentuje Mateusz Rogoziński.  

Ta transakcja to kolejny projekt zrealizowany przez prawników Crido Legal i doradców podatkowych Crido Taxand na rzecz Grupy KRUK w obszarze transakcji M&A.  

Współpracę z Zespołem Crido Legal oceniamy bardzo dobrze, zarówno pod k?tem merytorycznym, jak również w kontekście elastyczności, niezbędnej w tego typu transakcjach – mówi Agata Wróbel, radca prawny prowadz?ca projekt po stronie Grupy KRUK.  

Druga strona transakcji reprezentowana była przez kancelarię Weil, Gotshal & Manges.

***

O Crido Legal

Crido Legal świadczy kompleksow? obsługę prawn? obejmuj?c?, m.in.: doradztwo w zakresie transakcji M&A, umów kredytowych, nieruchomości oraz złożonych restrukturyzacji korporacyjnych (poł?czenia, przekształcenia, podziały, zakładanie funduszy etc.), a także bież?c? obsługę prawn? przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek. Pomagamy klientom w określeniu optymalnej, zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym, struktury organizacyjnej oraz przeprowadzamy kompleksowe restrukturyzacje firm. Doradzamy w transakcjach krajowych i międzynarodowych. Oferujemy również kompleksowe usługi prawne zwi?zane z pozyskaniem oraz prawidłowym wykorzystaniem pomocy publicznej.

Nasi klienci powierzaj? nam sprawy o kluczowym charakterze dla prowadzonego przez nich biznesu (m.in. transakcje fuzji i przejęć, projekty zwi?zane z sukcesj?, restrukturyzacje finansowe oraz podatkowe). Nasz zespół liczy ponad 30 prawników posiadaj?cych wiedzę i doświadczenie, dzięki którym zapewniamy obsługę prawn? złożonych i skomplikowanych projektów dla różnych branż.

Dokładamy najwyższej staranności aby zrozumieć kontekst ekonomiczny transakcji i specyfikę każdej gałęzi biznesu, w których działaj? nasi klienci. Jednocześnie doświadczenie, wiedza i wsparcie pozostałych zespołów Crido Taxand pozwalaj? nam działać dynamicznie, tak aby nasi klienci nie musieli zwlekać z decyzjami biznesowymi. Współpraca z Crido Taxand oraz sieci? Taxand sprawia, że nasi klienci „pod jednym dachem” otrzymuj? kompleksow? usługę prawn?, podatkow? i doradztwa finansowego, co jest unikalnym rozwi?zaniem na rynku.

Więcej informacji na cridolegal.pl

Kontakt dla mediów:

Elżbieta Kijanowska, Specjalista ds. marketingu
elzbieta.kijanowska(@)taxand.pl| +48  696  468  699

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!