Juridique & Fiscalité

CCIFP wzięła udział w XIII Forum Cen Transferowych (FCT) organizowanym przez Ministerstwo Finansów

28.09 br. odbyło się XIII Forum Cen Transferowych (FCT) organizowane przez Ministerstwo Finansów. CCIFP reprezentowała firmy stowarzyszone.

28 września br. odbyło się XIII Forum Cen Transferowych (FCT) organizowane przez Ministerstwo Finansów. CCIFP wzięła udział w spotkaniu w imieniu firm stowarzyszonych. W spotkaniu aktywnie uczestniczyła też Ewelina Stamblewska-Urbaniak z CRIDO, która wspierała członków CCIFP oraz całego IGCC w konsultowaniu przepisów związanych z cenami transferowymi.

Podczas FCT odbyła się dyskusja nt. projektowanego przepisu art. 16 ust. 1 pkt 15b ustawy o CIT (tzw. ukryta dywidenda). Wobec przedstawienia szeregu argumentów związanych trudnością stosowania ww. przepisu i jego zbyt szerokim brzmieniem MF zadeklarowało, że zgłosi poprawkę w ramach prac legislacyjnych mającą na celu opóźnienie wejścia w życie jego stosowania (od 2023 zamiast 2022 r.). W międzyczasie jego brzmienie zostanie dopracowane i poddane dyskusji. Niewątpliwe jest to bardzo dobra wiadomość dla podatników mających rozliczenia z podmiotami powiązanymi.
Departament Cen Transferowych i Wycen przedstawił również tematy nad którymi obecnie pracuje m.in.:

  • Poszerzoną wersją objaśnień w zakresie art. 11o (transakcje rajowe),
  • Stanowiskiem dot. wpływu COVID-19 na ceny transferowe,
  • Raportem dot. analizy transakcji podmiotów powiązanych w oparciu o informacje TPR (planowana publikacja do końca roku),
  • Obwieszczeniem w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeba cen transferowych (safe harbour dla transakcji finansowych),
  •  Objaśnieniami w zakresie metody marży transakcyjnej netto oraz metody ceny odprzedaży,
  • Przewodnikiem TPR za 2020 (pytania i odpowiedzi)- planowana publikacja października 2020 r.
    Podczas forum został również przyjęty dokument w zakresie opisy metody koszt plus oraz wpływu COVID-19 na ceny transferowe.
    Kolejne FCT ma zostać poświęcone dyskusji na temat nowego projektu objaśnień w zakresie art. 11o ustawy o CIT (transakcje rajowe, należyta staranność).

Więcej informacji: Joanna Jaroch-Pszeniczna, Wicedyrektor, joanna.jaroch@ccifp.pl; Ewelina Stamblewska-Urbaniak, Partner, Transfer Pricing / Financial Modeling and Valuation Services, Ewelina.Stamblewska-Urbaniak(@)crido.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!