Podsumowanie wydarzeń

CCIFP uczestniczyła w Konferencji Made in Poland 2016

<p style="text-align: justify;" align="justify">24 marca 2016 roku w restauracji Villa Foksal w Warszawie odbyła się proeksportowa konferencja z okazji inauguracji rocznika Made in Poland wydawanego przez Warsaw Business Journal Group, w ramach grupy mediowej Valkea.</p>

>

Spotkanie podzielone zostało na dwa bloki tematyczne. W pierwszym, zaproszeni eksperci, autorytety w temacie eksportu i polskiej gospodarki dyskutowali m.in. na temat potencjału eksportu polskich firm, o tym, jakie produkty i  

marki polskie s? najlepiej rozpoznawane w Europie i na świecie, jak powinny się promować. Udział w tej części wzięli:  

 • Andrzej Czernek, wiceprezes zarz?du Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”;
 • Marek Foryński, wiceprezes Panattoni Europe;
 • Marzena Mażewska, prezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce;
 • Katarzyna Soszka-Ogrodnik, rzecznik prasowy Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej;
 • Michał Wilczyński, kierownik ds. sprzedaży Nowy Styl Group;
 • Tomasz Badowski, rzecznik prasowy WB Group.  

Moderatorem debaty był Jacek Ciesnowski, redaktor naczelny Warsaw Business Journal Group.

Natomiast w drugim panelu rozmawiano na temat szans i barier eksportowych dla polskich firm, a także wyzwań przed jakimi stoj? polscy przedsiębiorcy. Tę część poprowadziła Beata Socha, Managing Editor Warsaw Business Journal Group, a jej gośćmi byli:

 • Aleksander Libera, Pełnomocnik Zarz?du ds. Polskich Inwestycji Zagranicznych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.;
 • Nadia Bouacid, Dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej;
 • Jacek Sosnowski, przewodnicz?cy Polsko-Irańskiej Rady Biznesu;
 • Monika Żochowska, prezes Phenicoptere;
 • Tomasz Sobol, dyrektor marketingu Beyond.pl.

Udział w spotkaniu wzięli dyplomaci, ambasadorowie, eksperci, przedstawiciele polskich instytucji państwowych, izb handlowo-przemysłowych, a także miast, regionów i największych eksporterów. [nggallery id=68]

***

Więcej informacji udzieli:  

Anna Augustyniak-Hoffman
PR&Marketing Manager
tel.: (+48) 530-683-846
e-mail: aaugustyniak@valkea.com                                         

„Made in Poland” - to publikacja, wydawana przez Warsaw Business Journal Group, w ramach grupy mediowej Valkea.  Ma na celu budowę silnej pozycji polskich marek za granic?, promocję krajowych przedsiębiorstw jako atrakcyjnych partnerów handlowych oraz przedstawienie najważniejszych aspektów, które czyni? nasz? gospodarkę przyjaznym otoczeniem dla biznesu.Magazyn stanowi również źródło wiedzy dla polskich eksporterów na temat atrakcyjnych rynków eksportowych.  

Międzynarodowy zasięg i szeroka dystrybucja „Made in Poland” zapewniaj? skuteczny kanał dotarcia do potencjalnych partnerów biznesowych za granic?. Dzięki współpracy z szanowanymi ekspertami i znanymi liderami opinii, publikacja stanowi rzetelny przewodnik dla wszystkich zainteresowanych nawi?zaniem współpracy handlowej z polskimi przedsiębiorstwami oraz wstęp do debaty nad przyszłości? Polskiego eksportu.  

Rocznik „Made in Poland”przedstawia najważniejsze wyróżniki krajowej gospodarki, charakteryzuje kluczowe branże polskiego eksportu oraz programy wspieraj?ce międzynarodow? wymianę handlow?, pokazuje atrakcyjne kierunki eksportu, prezentuje profile oraz portfolio polskich eksporterów. Przedstawia także innowacyjne rozwi?zania i produkty krajowych przedsiębiorców oraz wskazuje metody bezpiecznego finansowania handlu zagranicznego oraz sposoby optymalizacji procesów logistycznych.

Celem publikacji jest: prezentacja specyfiki funkcjonowania najważniejszych rynków zbytu, przedstawienie możliwości minimalizowania ryzyka transakcji handlowych, a także wskazanie sposobów optymalnego zarz?dzania międzynarodowym łańcuchem dostaw.  

Grupę docelow? „Made in Poland” stanowi polska i zagraniczna kadra kierownicza średniego i wysokiego szczebla odpowiedzialna za kluczowe decyzje w przedsiębiorstwach, przedstawiciele przedsiębiorstw zainteresowanych importem oraz eksportem towarów i usług z Polski, pracownicy instytucji międzynarodowych, organizacji rz?dowych i samorz?dowych wspieraj?cych eksport i międzynarodow? wymianę handlow?, przedstawiciele zagranicznych izb przemysłowo-handlowych oraz branżowych, WPHI Ambasad i Konsulatów RP za granic?, Agencje Współpracy Gospodarczej, Instytut Polski, Stałe Przedstawicielstwo.  

Magazyn dystrybuowany jest w ramach  prenumeraty miesięcznika Warsaw Business Journal Observer, a także podczas międzynarodowych forów biznesowych, seminariów, misji gospodarczych i handlowych, konferencji, których Warsaw Business Journal Observer jest organizatorem lub obj?ł swoim patronatem medialnym. Dystrybucja odbywa się także za pośrednictwem stałych partnerów m.in.: międzynarodowych izb przemysłowo-handlowych oraz branżowych, WPHI Ambasad i Konsulatów RP za granic?.

 

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!