CCIFP partnerem Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu

<p style="text-align: justify;">CCIFP partnerem Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu, cyklu wydarzeń dotyczących tematyki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju organizowanych w całej Polsce przez CSRinfo. </p>

>

IDEA:

 1. Intensywny tydzień wydarzeń i komunikacji wokół tematyki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju: prezentacje, panel ekspertów, ciekawe case’y, badania, networking.
 2. Poruszanie ważnych dzisiaj tematów dla biznesu: SDGs, raportowanie niefinansowe, CSR w łańcuchu dostaw w konkretny, praktyczny sposób.
 3. Wzmocnienia partnerstwa międzysektorowego na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
 4. Idea, praktyka, merytoryka.

WYDARZENIA:

 • 5 dni  
 • 5 miast  
 • 5 konferencji

ODBIORCY:

 • Przedstawiciele biznesu: przedsiębiorcy, management, specjaliści  
 • Urzędy miast i Urzędy marszałkowskie  
 • Środowisko akademickie  
 • Organizacje społeczne  
 • Dziennikarze

W 2016 roku odbyła się pierwsza edycja wydarzenia, na któr? zarejestrowało się prawie 400 osób!

Startujemy 24.10.2017 r. w Warszawie! Rozpoczynamy całodziennym wydarzeniem w Ministerstwie Rozwoju. Przewidujemy około 200 osób. (W 2016 r. lista uczestników wyczerpała się w trzy dni. Na liście rezerwowej czekało ponad 50 osób.)

A następnie ruszamy w trasę: Poznań (25.10), Wrocław (26.10), Katowice (27.10) i Gdańsk (27.10). W każdym mieście program dopasowany do lokalizacji. Wydarzenia dla około 70 osób, od 9.30 do 12.00.

TOB2017 to najbardziej wyczekiwane wydarzenia dotycz?ce odpowiedzialnego biznesu tej jesieni. W 2016 roku na nasze wydarzenia zarejestrowało się prawie 400 osób. Głównie były to osoby z firm, przedstawiciele administracji publicznej, organizacji społecznych oraz naukowych.

Inspirujemy naszych uczestników do działania. Wszystkie wydarzenia składały się z inspiruj?cych i krótkich prezentacji konkretnych praktyk, badań i inicjatyw.

Dlaczego warto zostać partnerem TOB-u?

Dotarcie do szerokiej grupy odbiorców. Zaproszenie z logo Partnera otrzyma prawie 3000 przedstawicieli biznesu: właściciele firm, przedstawiciele wyższego kierownictwa, specjaliści ds. komunikacji.

Zaangażowanie w ważny dla społeczeństwa temat. CSR to temat ważny i aktualny - dla przedsiębiorców, pracodawców oraz wszystkich, chc?cych współtworzyć odpowiedzialny biznes.

Szeroka promocja działań. Materiały promocyjno-informacyjne otrzyma/lub zobaczy (np. roll-up) prawie 400 uczestników wydarzenia. Informacje o współpracy umieścimy na naszej stronie www.csrinfo.org, a także w naszym Newsletterze, który trafia na skrzynkę pocztow? 3000 osób.

Multikanałowe dotarcie. Relację zdjęciow? ze wszystkich wydarzeń wraz z informacj? o partnerach umieścimy na naszej stronie www oraz na portalach społecznościowych (Facebook, Linkedin). Nasz profil na Facebooku śledzi ponad 3500 osób!

Wzmacnianie relacji z otoczeniem. Możliwość wzmacniania relacji z ważnymi dla Partnera interesariuszami dzięki ciekawej, inspiruj?cej formule wydarzeń zachęcaj?cej do wypracowywania wspólnych projektów.  

Wyróżnienie przez organizatorów. Oficjalne podziękowania dla Partnerów zostan? przedstawione ze sceny na pocz?tku każdego wydarzenia.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!