Aktualności firm stowarzyszonych

Carrefour Polska wyróżniony tytułem "Solidny Pracodawca 2014"

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>CARREFOUR POLSKA WYRÓŻNIONY TYTUŁEM „SOLIDNY PRACODAWCA 2014” </strong><strong>W KATEGORII OGÓLNOPOLSKIEJ</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>Wspieranie rozwoju kobiet, liczne działania z zakresu CSR w tym aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, to</strong><strong> elementy polityki personalnej Carrefour Polska, które zostały wyróżnione przez Jury Konkursowe.</strong></span></p>

>

Carrefour Polska już po raz drugi otrzymał tytuł Solidnego Pracodawcy Roku w kategorii ogólnopolskiej. Niezależna Kapituła konkursu poddała dokładnej weryfikacji, a następnie pozytywnie oceniała politykę personaln? firmy. Doceniono takie elementy jak: warunki pracy, w tym respektowanie przepisów prawa pracy i przepisów BHP, terminowość wypłat, warunki socjalne oraz możliwość rozwoju zawodowego pracowników.

Celem programu Solidny Pracodawca Roku jest wyłonienie najlepszych pracodawców w Polsce, a w szczególności tych, którzy wyróżniaj? się pod k?tem prowadzonych praktyk w zakresie zarz?dzania zasobami ludzkimi oraz tworzenia kultury organizacyjnej sprzyjaj?cej pozytywnej atmosferze pracy.

Carrefour Polska został również doceniony za wspieranie rozwoju kobiet w środowisku pracy. Obecnie 65% stanowisk menedżerskich i kierowniczych w firmie zajmuj? Panie. Ze względu na specyfikę branżow?, większość zatrudnionych firmie pracowników, stanowi? kobiety. Dzięki czemu możemy lepiej odpowiedzieć na potrzeby naszych klientów, których większość również stanowi? Panie.

Carrefour Polska jest także jednym z pionierów w aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od blisko 10 lat działa na rzecz osób niepełnosprawnych, umożliwiaj?c im podjecie pracy w strukturach firmy. Obecnie tworzy go zespół 800 osób. W 2010 r. w ramach zatrudnienia wspieranego Carrefour podj?ł współpracę ze Stowarzyszeniem EKON.

„Otrzymanie tak prestiżowego wyróżnienia, jakim jest tytuł „Solidny Pracodawca Roku” w kategorii ogólnopolskiej, utwierdza nasz? firmę w przekonaniu, że prowadzona przez nas polityka personalna jest słuszna i warto dalej j? rozwijać. Nagroda ta jest również motywacj?, aby doskonalić nasze procesy HR, wspieraj?c tym samym rozwój zawodowy pracowników” - komentuje Justyna Orzeł Dyrektor Zasobów Ludzkich Carrefour Polska.

Carrefour Polska to lider wielkiej dystrybucji, posiadaj?cy wieloletnie doświadczenie w handlu detalicznym. Swoj? przewagę konkurencyjn? na rynku pracy buduje między innymi poprzez politykę zarz?dzania różnorodności?. Firma, jako pierwsza z sieci handlowych w Polsce, podpisała w 2013 roku Międzynarodow? Kartę Różnorodności, potwierdzaj?c tym samym swoje zaangażowanie na rzecz szerzenia idei równouprawnienia, dialogu międzypokoleniowego oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Grupa Carrefour

Carrefour jest pionierem i liderem wielkiej dystrybucji, który od ponad 50 lat wyznacza standardy na światowych rynkach handlu. Od wielu lat Carrefour jest numerem 1 wielkiej dystrybucji w  Europie i jednym z największych detalistów na świecie.

O Carrefour Polska

Carrefour Polska swój pierwszy hipermarket otworzył w 1997 roku w Łodzi. Obecnie, pod szyldem Carrefour w Polsce działa ponad 600 sklepów w różnych formatach, s? to: hiper- i supermarkety oraz sklepy franczyzowe: mini-market i convenience. Carrefour jest także właścicielem i zarz?dc? centrów handlowych, skupionych w dużych i średnich miastach. Ofertę handlow? naszych sklepów uzupełniaj? stacje paliw. D?ż?c do podniesienia jakości życia klientów i konsumentów, Carrefour Polska realizuje strategię odpowiedzialnego biznesu, która zakłada harmonijny rozwój, w trzech dziedzinach równocześnie: na rzecz gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!