Analizy i badania

Budownictwo odbija się od dna

<p style="text-align: justify;">Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się we wrześniu o 15,3% r/r wobec spadku o 18,8% w sierpniu. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 3,3% w porównaniu z sierpniem. W całym III kw. produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się o 18,1% r/r wobec spadku o 13,8% w II kw. </p>

>

Dzisiejsze dane stanowi? wsparcie dla naszej oceny, że w sierpniu osi?gnęliśmy dno dynamiki produkcji budowlano-montażowej (por. MAKROmapa z 10.10.2016). Pomimo oddziaływania negatywnych efektów kalendarzowych we wrześniu, obserwowana poprawa koniunktury w budownictwie przyczyniła się do zwiększenia rocznej dynamiki produkcji w tym sektorze. Niemniej jednak oczekujemy, że roczna dynamika nakładów inwestycyjnych realizowanych przez sektor publiczny, jak również dynamika produkcji budowlano-montażowej pozostan? ujemne do końca br. W I poł. 2017 r. wraz z kontynuacj? ożywienia w budownictwie mieszkaniowym oraz coraz większ? absorbcj? środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej będziemy mieć do czynienia z przyspieszeniem produkcji. Czynnikami ryzyka w dół dla naszej prognozy s? możliwe dalsze opóźnienia w ogłaszaniu i realizacji przetargów publicznych, które miały miejsce w ci?gu kilku ostatnich miesięcy oraz odnotowany we wrześniu br. spadek liczby rozpoczętych budów mieszkań (-10,3% r/r wobec +6,8% w sierpniu) oraz pozwoleń na budowę (-0,3% r/r wobec +23,3%).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!