Analizy i badania

Boom na rynku nieruchomości magazynowych w Europie Środkowej. Rekordowy poziom podaży i popytu ze strony najemców w całym regionie

<p style="text-align: justify;">Z najnowszych danych międzynarodowej firmy doradczej Cushman &amp; Wakefield, która od wielu lat monitoruje rynek nieruchomości magazynowych w Czechach, Polsce, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech, wynika, że w 2017 roku oddano do użytku w Europie Środkowej najwięcej nowej powierzchni magazynowej w historii – ponad 3,7 mln m kw. To o 68% więcej niż w 2016 roku i o 55% więcej niż w rekordowym roku 2007, w którym nowa podaż wyniosła 1,2 mln m kw. Łączne zasoby powierzchni magazynowej w regionie wzrosły o 17%.</p>

>

Średni wskaźnik powierzchni wynajętej wzrósł do najwyższego poziomu w historii wynosz?cego 95,1%. Przy rekordowo wysokim popycie nowe obiekty magazynowe szybko znajduj? najemców zarówno przed rozpoczęciem inwestycji, jak w trakcie ich realizacji. W 2017 roku odnotowano największy w historii wolumen transakcji najmu na rynku magazynowym w Europie Środkowej – 6,7 mln m kw., czyli o 1 milion m kw. więcej niż rok wcześniej.

- Pomimo wyj?tkowo dużej aktywności deweloperów w Europie Środkowej i niemal maksymalnego tempa wzrostu w regionie, nie obawiamy się odwrócenia trendów. Pod wieloma względami obecnie rekordowe dane s? zbliżone do wartości odnotowywanych przed kryzysem lub je przekroczyły, ale główny wskaźnik ilustruj?cy ilość powierzchni niewynajętej maleje. Podaż nad?ża za popytem. Z tego względu rynek jest obecnie w znacznie lepszej kondycji, pomimo sygnałów wskazuj?cych na jego przegrzanie –  mówi   Ferdinand Hlobil, Partner i dyrektor działu powierzchni przemysłowych i magazynowych na Europę Środkowo-Wschodni? w firmie Cushman & Wakefield.

Wolumen transakcji

W ubiegłym roku wolumen transakcji najmu wyniósł 6,7 mln m kw., z czego ponad 4 mln m kw. przypadło na Polskę, która odnotowuje najwyższe wskaźniki aktywności najemców. Pod tym względem rok 2017 był rekordowy dla polskiego rynku. W Czechach wynajęto 1,3 mln m kw. powierzchni magazynowej, czyli o ok. 70 tys. m kw. mniej niż w 2016 r. Tak wysoki wolumen transakcji przy niewielkich wahaniach utrzymuje się od 2013 r. Rekordowym popytem na powierzchnię magazynow? mog? pochwalić się także Węgry, jak i Rumunia. Na Węgrzech najemcy wynajęli 617  625 m kw., czyli o prawie 200  000 m kw. więcej niż w 2016 r. Z kolei na Słowacji zawarto transakcje na 283  529 m kw.

- Ł?czne zasoby powierzchni magazynowej w Polsce wzrosły o 20%. Pi?ty rok z rzędu popyt na powierzchnię logistyczn? osi?gn?ł rekordowy poziom, wskutek czego w ubiegłym roku wolumen transakcji najmu przekroczył 4 mln m kw. Do głównych czynników dalszego rozwoju rynku magazynowego w 2018 roku zaliczamy dynamiczny wzrost PKB wynosz?cy 3,8% oraz kolejne inwestycje infrastrukturalne i ekspansję sektora e-commerce. Nowe obiekty będ? powstawały nie tylko na największych rynkach takich jak Warszawa, Górny Śl?sk i Polska Centralna, lecz także w miastach średniej wielkości, które oferuj? większ? dostępność siły roboczej -  mówi  Joanna Sinkiewicz,  Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w Cushman & Wakefield Polska.

Powierzchnia niewynajęta

Pomimo rekordowej ilości realizowanych inwestycji deweloperskich, wskaźnik pustostanów obniżył się do najniższego poziomu w historii wynosz?cego 4,9%. Świadczy to o dobrej kondycji gospodarek krajów Europy Środkowej. Im niższy wskaźnik pustostanów, tym lepsza koniunktura gospodarcza.

Nowa podaż

Polska jest niekwestionowanym liderem pod względem aktywności deweloperskiej. Z 3,7 mln m kw. nowej powierzchni wybudowanej w regionie na Polskę przypadło 2,3 mln m kw., czyli 63%. Na drugim miejscu w Europie Środkowej uplasowały się Czechy, gdzie powstało 662  tys. m kw. – był to jednocześnie drugi najlepszy wynik w historii tego kraju i o 162 tys. m kw. lepszy niż w 2016 r. W Rumunii odnotowano zaskakuj?co zbliżon? podaż nowej powierzchni magazynowej – prawie pół miliona m kw., czyli o ok. 100 tys. m kw. więcej niż w rekordowym roku 2016. Na Węgrzech i Słowacji zasoby powierzchni magazynowej powiększyły się o 120 tys. m kw.

- Polska najlepiej wykorzystała boom gospodarczy od czasu ostatniego kryzysu. Po niej najwięcej zyskały Czechy i Rumunia. Z kolei Węgry i Słowacja nie wykorzystały w pełni szans z pocz?tku ostatniej dekady, ale w ostatnich dwóch latach rozwijaj? się coraz dynamiczniej -  dodaje  Ferdinand Hlobil.

Rynek inwestycyjny

W 2017 r. wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości magazynowych wyniosła 2,2 mld euro, co stanowiło 19% ł?cznego wolumenu inwestycyjnego przypadaj?cego na nieruchomości komercyjne w Europie Środkowo-Wschodniej.

Prognoza

Według ekspertów firmy Cushman & Wakefield rok 2018 będzie dobrym okresem dla rynku magazynowego pod względem nowej podaży i popytu ze strony najemców. Atutem Europy Środkowo-Wschodniej s? nadal niskie koszty płac i dogodna lokalizacja. Do wzrostu popytu na obiekty magazynowe przyczyniać się będ? zmiany w strukturze handlu, czyli dalsza ekspansja sektora e-commerce. Znajdzie to odzwierciedlenie w kolejnych dużych projektach realizowanych przed deweloperów.

- Pomimo bardzo dynamicznego rozwoju w ostatnich dwóch latach, Europa Środkowa (wł?czaj?c Rumunię) nie zrównała się z Niemcami pod względem ł?cznych zasobów nowoczesnej powierzchni magazynowej. Jednak region ten ma duży potencjał wzrostu z uwagi na bardzo niskie wskaźniki pustostanów i silny popyt na rynku najmu -  mówi  Ferdinand Hlobil.

Największe transakcje roku 2017:

Polska:

Panattoni; Panattoni Park Stryków II; Sonoco, 18  300 m kw.
MLP Group, Park: MLP Pruszków II, Avery Dennison, 13 300 m kw.

Czechy:

Panattoni, Panattoni Park Plzeň West, Sony DADC, 25 000 m kw.
Prologis, Prologis Park Prague Rudná, VAFO, 23 710 m kw.
CTP, CTPark Teplice, PRO:DIRECT, 12 502 m kw.
CTP, CTPark Brno, FEI, 12 146 m kw.

Węgry:

Prologis, Prologis Park Budapest – Gyál, informacje o kliencie poufne, 23 000 m kw.

Słowacja:

Park Log Center Nové Mesto nad Váhom, Hellsa Slovakia Front Lightning, 5000 m kw.

  ***

O Cushman & Wakefield  

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach  www.cushwakecentennial.com  i  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!