Aktualności firm stowarzyszonych

BNP Paribas przyspiesza na rynku motoryzacyjnym

<p style="text-align: justify;">Na początku czerwca BNP Paribas Bank Polska podpisał umowę o współpracy z Hyundai Motor Poland w zakresie finansowania samochodów dla polskiej sieci Hyundai.</p>

>

Umowa zakłada długoterminow? współpracę na wył?czność w zakresie finansowania stocków dealerskich oraz dostarczania pod mark? „Hyundai Finance” innowacyjnych produktów kredytowych i leasingowych dla klientów indywidualnych odwiedzaj?cych salony Hyundai.

W ubiegłym roku marka Hyundai w Polsce osi?gnęła 5,8 proc. udziału w rynku samochodów osobowych, co daje jej 7. miejsce na rynku. W 2013 roku firma sprzedała 16 830 nowych samochodów. Dzięki właśnie rozpoczynaj?cej się współpracy obie firmy będ? umocniały pozycję swoich marek na rynku. Dla banku będzie to istotne wzmocnienie pozycji w obszarze finansowania samochodów, w szczególności nowych aut.

BNP Paribas zajmuje obecnie 4. pozycję na rynku banków oferuj?cych kredyty samochodowe. Ponad 15 tys. klientów rocznie korzysta w BNP Paribas z wygodnego i szybkiego finansowania nowych i używanych samochodów. Współpraca z Hyundai Motor Poland ma znacz?co zwiększyć liczbę udzielanych przez bank kredytów.

– W centrum zainteresowania naszych dwóch organizacji jest klient oraz innowacje. To klucz do naszego rozwoju. Współpraca z Hyundai będzie fantastyczn? okazj? do wykorzystania naszej wiedzy i doświadczenia w celu dostarczenia klientom innowacyjnych rozwi?zań finansowania i wyj?tkowych samochodów. To właśnie klienci zyskaj? najwięcej na naszej współpracy. Już w lipcu, przy okazji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej planujemy zaoferować całkowicie nowy, atrakcyjny produkt dla klientów Hyundai – mówi Michel Thebault, wiceprezes BNP Paribas Bank Polska, dyrektor Obszaru Personal Finance.

– Jesteśmy zadowoleni z podpisania umowy partnerskiej z jednym z wiod?cych banków na świecie. Liczymy na owocn? i długotrwał? współpracę. Z cał? pewności? pomoże to w umocnieniu marki Hyundai w Polsce. Rozwój na tym rynku wymaga elastycznych i silnych partnerów. Mamy nadzieje, że właśnie ta współpraca wzmocni nasz? sieć dealersk? oraz pozwoli nam oferować lepsze oraz bardziej konkurencyjne produkty finansowe dla naszych klientów – mówi Seung-Sik Nam, prezes Hyundai Motor Poland.

Szczegółowe informacje o ofercie kredytowej dostępne s? na stronie www.bnpparibas.pl oraz w 65. autoryzowanych salonach dealerskich Hyundai.

***

BNP Paribas Bank Polska SA należy do Grupy BNP Paribas (www.bnpparibas.com), wiod?cej europejskiej instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. BNP Paribas zatrudnia blisko 185 tys. osób w 75 krajach, w tym 142 tys. osób w Europie. Grupa prowadzi działalność w trzech kluczowych obszarach: Bankowość Detaliczna, Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna oraz usługi zarz?dzania aktywami i maj?tkiem (Investment Solutions). W Europie Grupa prowadzi działalność na 4 rynkach macierzystych (Belgia, Francja, Luksemburg, Włochy), jest także liderem w zakresie kredytów konsumenckich (BNP Paribas Personal Finance). Obszar bankowości detalicznej rozwija się dynamicznie w krajach basenu Morza Śródziemnego, w Turcji, Europie Wschodniej oraz w zachodniej części USA. W obszarach Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej oraz Investment Solutions, Grupa BNP Paribas plasuje się również na czołowych miejscach w Europie, posiada siln? pozycję w Ameryce Północnej i Południowej, a także notuje szybki rozwój swoich spółek w regionie Azji i Pacyfiku.

BNP Paribas Bank Polska SA jest bankiem uniwersalnym. Klientom indywidualnym oferuje produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz kredytowe, klientom firmowym dostarcza rozwi?zania z zakresu finansowania działalności na rynku lokalnym oraz międzynarodowym.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wirtualne TARGI PRACY UKSW

Wydarzenie UNIWERSYTECKIE zorganizowane jako nieformalne spotkania studentów i absolwentów z przedstawicielami firm i instytucji tzw. "Recruitment...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!