Aktualności firm stowarzyszonych

Bank BGŻ BNP Paribas tworzy dalsze synergie podpisująć umowę najmu w Spektrum Tower w Warszawie

<p style="text-align: justify;">Międzynarodowa firma doradcza BNP Paribas Real Estate służyła wsparciem Bankowi BGŻ BNP Paribas podczas podpisywania nowej umowy najmu powierzchni 1300 metrów kwadratowych w Spektrum Tower w centrum Warszawy. Powierzchnia ta będzie siedzibą kilku podmiotów grupy, która tworzy kolejne synergie realizując szerszą strategię optymalizacji.</p>

>

„Rezultatem niedawnego poł?czenia Banku BGŻ i BNP Paribas Bank Polska jest portfolio długoterminowych umów najmu biur w Warszawie. Dużym wyzwaniem było ustalenie w jaki sposób można uzyskać oszczędności i stworzyć synergie operacyjne pomiędzy poszczególnymi podmiotami celem zredukowania przyszłych kosztów najmu. Przeprowadziliśmy badania rynku by oszacować potencjalne opcje, które spełniły wymogi dotycz?ce terminów, umożliwiły efektywne planowanie przestrzeni i zapewniły elastyczność w planowaniu atrakcyjnego miejsca, które przyci?gnie przyszłych pracowników. Spektrum Tower szczyci się całkowicie odnowion? przestrzeni? biurow? w ścisłym centrum miasta, doskonale dostosowan? do potrzeb naszych biznesowych klientów.”  - mówi  Michael Richardson, Dyrektor Działu Rozwi?zań Korporacyjnych w BNP Paribas Real Estate Poland.

Bank BGŻ BNP Paribas jest uniwersalnym bankiem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferuje klientom indywidualnym produkty oszczędnościowo-inwestycyjne, jak również szerok? gamę kredytów (m.in. mieszkaniowych i konsumenckich). Jest jednym z największych wydawców kart kredytowych w Polsce. Dostarcza przedsiębiorstwom (mikro, MŚP i korporacjom) rozwi?zań umożliwiaj?cych finansowanie ich działalności na polskim i międzynarodowym rynku. Ponadto bank adresuje swoj? ofertę do przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego, specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej i infrastruktury regionalnej. Posiada obszern? ofertę dla swoich klientów segmentów bankowości prywatnej, umożliwiaj?c im ochronę, optymalizację i pomnażanie ich maj?tku. Klienci banku maj? również możliwość korzystania z szeregu usług doradztwa inwestycyjnego.

Misj? Banku BGŻ BPN Paribas jest oferowanie innowacyjnych rozwi?zań finansowych w sposób odpowiedzialny, umożliwiaj?cy udzielanie pomocy klientom w zmienianiu ich świata jak również wspieranie lokalnej gospodarki. Bank jest części? wiod?cej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas.

Bank świadczy usługi poprzez sieć oddziałów bankowych i stoisk bankowych w centrach handlowych w całym kraju. Produkty kredytowe banku s? również dostępne w sklepach partnerskich, m.in. w wybranych sieciach dealerów samochodów.

„Po fuzji naszym celem jest skoncentrowanie naszych współpracuj?cych podmiotów w jednym miejscu. Dlatego też szukaliśmy jednocześnie prestiżowej i dogodnie usytuowanej przestrzeni biurowej, aby nasza oferta mogła spełniać oczekiwania najbardziej wymagaj?cych klientów. Przestrzeni, która odpowiadałaby nam, naszym pracownikom i naszym klientom. Wierzymy, że Spektrum Tower sprosta tym oczekiwaniom dzięki swojemu dogodnemu położeniu nieopodal metra, elastycznemu podejściu do projektowania powierzchni i wysokiemu standardowi tego odnowionego budynku.”  - mówi  Jarosław Fr?czek, Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Administracji w Banku BGŻ BNP Paribas.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!