Podsumowanie wydarzeń

Badanie koniunktury gospodarczej 2018

<p style="text-align: justify;"><strong><strong>Francusko-Polska Izba Gospodarcza zaprasza swoich członków - firmy z kapitałem zagranicznym, do udziału w badaniu koniunktury gospodarczej w Polsce. Wnioski z badania zostaną ogłoszone na konferencji prasowej na przełomie kwietnia i maja.</strong></strong></p>

>

Badanie zostało zainicjowane trzynaście lat temu przez Niemieck? Izbę Handlow?. Od kilku lat uczestnicz? w nim również izby zrzeszone w IGCC, w tym Francusko-Polska Izba Gospodarcza. Prowadzone jest ono równolegle w pozostałych krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Jego celem jest poznanie opinii inwestorów zagranicznych na temat prowadzenia biznesu w Polsce, a także perspektyw rozwoju dla samych przedsiębiorstw oraz całej polskiej gospodarki. Wyniki badania będ? porównane z poprzednimi latami, jak również z całym regionem Europy Środkowo Wschodniej.

Wypełnienie ankiety zajmie Państwu ok. 3-4 minut, a jej wyniki zostan? oficjalnie zaprezentowane podczas konferencji prasowej na przełomie kwietnia i maja. Na Państwa odpowiedzi czekamy do końca lutego 2018 roku. Ankieta dostępna jest w 3 wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej.

Link do ankiety >>>

Izby bior?ce udział w badaniu: amerykańska, austriacka, belgijska, brytyjska, francuska, hiszpańska, holenderska, irlandzka, kanadyjska, niemiecka, portugalska, skandynawska, szwajcarska i włoska.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!