Aktualności firm stowarzyszonych  •  Partnerzy

Ankieta: "Zarządzanie ryzykiem w erze cyfryzacji"

<p style="text-align: justify;">Rosnący wpływ cyfryzacji na prowadzenie działalności gospodarczej otwiera przed firmami wiele możliwości, jednocześnie jednak wymagając od nich pozostania konkurencyjnymi na wciąż zmieniającym się rynku e-commerce. </p>

>

Mazars wspólnie z Fundacj? E-commerce (The E-commerce Foundation) rozpoczęli badania, maj?ce na celu określenie wpływu globalnego przemysłu e-commerce na różne sektory gospodarki. Wyniki krótkiej ankiety „Zarz?dzanie ryzykiem w erze cyfryzacji”, do której link znajduje się poniżej, pozwol? nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób firmy zarz?dzaj? nowymi, globalnymi możliwościami oraz ryzykiem, na które s? narażone.

Wypełnienie kwestionariusza nie powinno zaj?ć więcej niż 10 minut. Istnieje również możliwość otrzymania kopii raportu z badania końcowego po podaniu adresu mailowego na końcu niniejszej ankiety.

LINK: www.surveygizmo.com/s3/3406432/Managing-Risk-in-a-Digital-Age

Ankieta będzie dostępna do 30 kwietnia.

Uwaga! Ankieta dostępna wył?cznie w języku angielskim.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!