Partnerzy

Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sektorze nieruchomości, budownictwa i infrastruktury - zaproszenie

<p style="text-align: justify;">Określenie alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR) odnosi się do szerokiego wachlarza technik rozwiązywania sporów poza drogą sądową. Wybór ADR przez strony konfliktu pozwala uniknąć długiego i kosztownego procesu sądowego, prowadzącego często do trwałego zerwania relacji biznesowych i wprowadzającego element niepewności, którego obsługa generuje dodatkowe (nieraz nieprzewidywalne) koszty.</p>

>

ADR ma szczególne znaczenie w szeroko pojętej branży nieruchomości, w której liczba sporów jest bardzo duża a każdy z nich wi?że się ze sporymi kosztami biznesowymi, finansowymi i wizerunkowymi dla jego uczestników. Zalet? technik ADR jest ich elastyczność, oszczędność kosztów oraz fakt, że mog? przynieść szybkie rozwi?zanie problemu.

Jedn? z rosn?cych na znaczeniu metod ADR w Polsce jest mediacja, której stosowanie upowszechnić miała m. in. ogłoszona przed rokiem „Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zwi?zku ze wspieraniem polubownych metod rozwi?zywania sporów”.

Co się od tego czasu zmieniło w podejściu stron do konfliktów i czy rzeczywiście sięgaj? częściej po mediację celem ich rozwi?zania? Jakie korzyści odnosz? przedsiębiorcy sektora nieruchomości, budownictwa i infrastruktury z zastosowania mediacji i jak przebiega jej proces? Gdzie szukać profesjonalnych mediatorów?

O tym wszystkim dyskutować będziemy podczas seminarium w Ambasadzie Brytyjskiej z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz doświadczonych praktyków rynku, w tym przedstawicieli instytucji z ponad 40-letnim doświadczeniem w obszarze ADR.

Alternatywne metody rozwi?zywania sporów w sektorze nieruchomości, budownictwa i infrastruktury

7 listopada (poniedziałek),  
godz. 9:30 - 12:00

Ambasada Brytyjska,  
ul. Kawalerii 12, Warszawa

  Rejestracja   oraz więcej informacji  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!