Aktualności firm stowarzyszonych

Alians Renault-Nissan poczynił znaczące postępy w zakresie równości zawodowej kobiet i mężczyzn

<p style="text-align: justify;">W 2016 r. Renault i Nissan awansowały grupę kobiet na kluczowe stanowiska kierownicze w koncernie. Kobiety stanowią jedną czwartą członków Komitetu Wykonawczego Renault. W firmie Nissan w Japonii odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych ponad dwukrotnie przekracza średnią krajową dla wielkich korporacji przemysłowych. Renault i Nissan są powszechnie uznawane za firmy aktywnie działające na rzecz równości kobiet i mężczyzn.</p>

>

DEAUVILLE, FRANCJA (29 listopada 2016 roku) – otwarcie Women’s Forum 2016 potwierdza niezmienne zaangażowanie Aliansu Renault-Nissan w działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn, dzięki którym w ostatnim roku znacz?co wzrosła rola kobiet w obu firmach. W 2016 roku Alians awansował grupę kobiet na kluczowe stanowiska w Dyrekcji Generalnej, w szczególności: Véronique Sarlat-Depotte na stanowisko Dyrektora Zakupów Aliansu Renault-Nissan oraz Prezesa i Dyrektora Generalnego RNPO (Renault Nissan Purchasing Organization), Clotilde Delbos na stanowisko Dyrektora Finansowego Grupy Renault, a także Mayrę Gonzalez na stanowisko Prezesa i Dyrektora Generalnego Nissana Meksyk.  

„Nasze aktywne działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn wpływaj? pozytywnie na konkurencyjność Grupy, gdyż naszym celem jest przyci?gnięcie największych talentów na całym świecie” – oświadczył Carlos Ghosn, Prezes i Dyrektor Generalny Aliansu. – „Podjęliśmy ważne kroki na rzecz promowania równości na wszystkich poziomach Aliansu. Jesteśmy dumni z tego, że możemy być wzorem dla innych firm w sektorze samochodowym, chociaż wiele zostało jeszcze do zrobienia, nasza polityka w tym zakresie pozostaje niezmienna” - podkreślił.  

Odsetek kobiet pracuj?cych w firmie Renault z siedzib? we Francji oraz w firmie Nissan, w Japonii, znacz?co wzrósł od zeszłego roku, szczególnie na stanowiskach managerskich.

W firmie Renault pod koniec 2015 roku kobiety stanowiły 18,8% ogółu zatrudnionych na świecie – w porównaniu do 18,4% w 2014 roku i do 10% w roku 2000. Zajmowały też 24,2% z 2000 kluczowych stanowisk w firmie na świecie, w porównaniu do 22% w 2014  roku.  

Renault zajmuje pozycję lidera w przemyśle samochodowym pod względem zatrudnienia kobiet na wysokich stanowiskach kierowniczych.  

W dwunastoosobowym Komitecie Wykonawczym zasiadaj? trzy kobiety (w 2015 roku Komitet liczył zaledwie dwie kobiety na jedenastu członków): Mouna Sepehri, Dyrektor Delegowana w Biurze Prezesa, Marie-Françoise Damesin, Dyrektor HR Grupy Renault i Aliansu oraz Clotilde Delbos, niedawno mianowana na stanowisko Dyrektora Finansowego Grupy Renault.  

W firmie Nissan kobiety zajmuj? obecnie 9,1% stanowisk managerskich – w porównaniu z 8,2% w 2015 roku. Z danych statystycznych japońskiego Ministerstwa Zdrowia, Pracy i Spraw Socjalnych za 2015 rok wynika, że ten odsetek znacznie przewyższa średni? dla japońskich firm przemysłowych zatrudniaj?cych ponad 1000 pracowników, która wynosi 3,7%.  

W 2016 roku kobiety zajmowały w Japonii 7% wyższych stanowisk managerskich, a ich odsetek wzrósł ponad trzykrotnie od 2008 roku, kiedy to wynosił zaledwie 2%.  

Od kwietnia 2016 roku kobiety piastuj? 13% ogółu stanowisk managerskich w Nissanie w różnych krajach – w stosunku do 7% w 2008 roku. Celem producenta jest osi?gnięcie poziomu 14% kobiet managerów w skali świata w 2017 roku.  

Kobiety pracuj?ce w Aliansie Renault-Nissan zostały nagrodzone za swoje zaangażowanie w rozwój przemysłu samochodowego  

W 2016 roku zarówno Alians, jak i kobiety piastuj?ce w nim wyższe stanowiska otrzymały wiele nagród, wśród nich:  

 • Cztery członkinie kadry kierowniczej Aliansu otrzymały tytuł Leading Women 2016 przyznawany przez Automotive News Europe. S? to: Mouna Sepehri, Marie-Françoise Damesin, Agneta Dahlgren, Dyrektor Designu Segmentu C i Samochodów Elektrycznych Grupy Renault oraz Judith Richardson, Wiceprezes ds. zakupów, Nissan Europe.
 • Agnetę Dahlgren wyróżniono tytułem Kobiety Roku 2016 przyznawanym przez niezależne stowarzyszenie Women and Vehicles in Europe (WAVE). Dnia 28 września, w przeddzień otwarcia Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Paryżu Automotive News Europe przyznał także Agnecie Dahlgren nagrodę „Eurostar” 2016. Została wybrana spośród licznych kandydatów z branży samochodowej, zarówno mężczyzn, jak i kobiet.
 • Program uwłasnowolnienia kobiet ONZ nagrodził Renault Brazylia Złotym Medalem (Golden Award) w uznaniu działań firmy na rzecz wzmacniania pozycji kobiet.
 • Renault Hiszpania uzyskało certyfikat hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia, Służb Socjalnych i Równości w nagrodę za zaangażowanie firmy i jej działania zmierzaj?ce do promowania równości w Hiszpanii.
 • Nissan zdobył certyfikat „Platinum Kurumin” japońskiego Ministerstwa Zdrowia, Pracy i Spraw Socjalnych. Jest on przyznawany przedsiębiorstwom oferuj?cym wsparcie rodzicom. Nissan jest pierwszym producentem samochodów, który uzyskał ten certyfikat.
 • Giełda tokijska wyróżniła Nissana i przyznała mu po raz czwarty z rzędu doroczny tytuł „Marki Nadeshiko” w uznaniu za politykę wspierania i promowania zatrudnionych w firmie kobiet.  

Alians podejmuje inicjatywy i organizuje wydarzenia w celu promowania wzmacniania pozycji kobiet:  

 • Od 2010 roku w większości krajów, w których działa Renault, kobiety mog? korzystać z programów rozwoju osobistego, takich jak specjalne warsztaty lub szkolenia z zakresu wzmocnienia ich cech przywódczych i siły oddziaływania, jak również z programów indywidualnego mentoringu czy coachingu dzięki Women@renault.
 • Portal społecznościowy Women@renault ma ponad 4500 użytkowników, z czego 23% stanowi? mężczyźni.
 • Nissan nadal rozwija w Japonii koncepcję sprzedaży „Ladies First”. Salonami „Ladies First” zarz?dzaj? i kieruj? głównie kobiety. W elegancko urz?dzonym punkcie sprzedaży w Fuchu, na przedmieściu Tokio, znajduje się pokój do przewijania dzieci i duży k?cik zabaw. Celem jest zadbanie o to, by kobiety i kupuj?cy pierwszy samochód czuli, że s? tu mile widziani. We wrześniu Nissan miał 272 salony „Ladies First”.
 • Nissan znacz?co zwiększył odsetek kobiet w działach handlowych. W sierpniu kobiety zajmowały 9,9% stanowisk w Japonii – w stosunku do 8,5% w połowie 2015 roku. Celem Nissana jest osi?gnięcie 10%.  

Na Forum Kobiet Alians Renault-Nissan zaproponował temat „Jak dostać się na najwyższe stanowiska”  

Co roku w przededniu Forum Kobiet na rzecz Gospodarki i Społeczeństwa (Women’s Forum for the Economy and Society) Alians Renault-Nissan dokonuje podsumowania zmian w zakresie równości kobiet i mężczyzn oraz różnorodności. W tym roku konferencja odbywa się w Deauville, we Francji, w dniach 30 listopada – 2 grudnia. To doroczne spotkanie, które Alians wspiera od 2006 roku, ma na celu promowanie równości szans kobiet w takich obszarach jak przemysł, edukacja, polityka oraz ogólnie w społeczeństwie.  

Alians Renault-Nissan wysyła na konferencję delegację złożon? z 50 najbardziej efektywnych pracownic z całego świata. W tym roku producent samochodowy zorganizuje specjaln? sesję na temat sposobu dotarcia na najwyższe stanowiska w firmie, na któr? zaprosił wszystkie swoje delegatki.  

Alians Renault-Nissan    

Alians Renault-Nissan opiera się na strategicznej współpracy pomiędzy francuskim koncernem Renault (z siedzib? w Paryżu) a japońskim koncernem Nissan (Jokohama). Wspólnie oba koncerny reprezentuj? 10% ogólnoświatowej sprzedaży samochodów. W 2015 roku sprzedały 8,5 miliona samochodów w niemal 200 krajach. Ich strategiczna współpraca trwa już od 1999 roku.  

Alians nawi?zał również strategiczn? współpracę z szeregiem innych producentów samochodów, w szczególności z Daimlerem w Niemczech i Dongfengiem w Chinach. Alians posiada również większościowe udziały w spółce joint venture kontroluj?cej AVTOVAZ, największego producenta aut osobowych w Rosji.  

www.media.renault.com
www.nissan-newsroom.com
blog.alliance-renault-nissan.com  

Ponadto Alians Renault-Nissan wyst?pi w tym roku na trzech sesjach, w tym jednej plenarnej:  

 • 1 grudnia, godz. 16.50-17.05: Mayra Gonzalez, Prezes i Dyrektor Generalny Nissana Meksyk weźmie udział w sesji plenarnej zatytułowanej „New at the Top”.
 • 1 grudnia, godz. 12.20-13.05: Alians Renault-Nissan organizuje sesję, której temat zaproponowały „Pionierki”, zatytułowan? „Entrepreneurial spirit: Women on the move” („Przedsiębiorczość: kobiety w działaniu”).
 • 2 grudnia, godz. 10.45-11.30: Alians Renault-Nissan organizuje ostatni? sesję, zatytułowan? „Executive Presentations: Standing Out and Building your personal Brand” („Prezentacje dla kierownictwa: jak się wyróżnić i stworzyć swoj? markę”), któr? poprowadzi Jane Goodman, Executive Consultant & Coach.  

Więcej informacji o inicjatywach Renault na rzecz różnorodności: www.renault.com/en/groupe/developpement-durable/responsabilite-sociale-de-l-entreprise/pages/diversite.asp  

Więcej informacji o inicjatywach Nissana na rzecz różnorodności:

http://www.nissan-global.com/EN/COMPANY/DIVERSITY  

Kontakty

Aline Henry
Alians Renault-Nissan
+ 33 (0) 6 03 09 54 97
aline.henry(@)renault-nissan.com  

Alejandra Kaufman
Renault SAS
+ 33 (0) 6 71 00 25 56
alejandra.kaufman(@)renault.com  

Toshitake Inoshita
Nissan Motor Co., Ltd.
+ 81 (0) 45  523 55 52
t-inoshita(@)mail.nissan.co.jp

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!