Aktualności firm stowarzyszonych

29 miast z 12 województw w konkursie ECO-MIASTO

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: Arial, serif;"><span><strong>Do tegorocznej edycji konkursu ECO-MIASTO zgłosiło się 29 miast z 12 województw. Złożono 49 formularzy, gdyż wiele miast rywalizuje w kilku kategoriach. Aż 3 miasta (Bielsko-Biała, Gdynia i Toruń) przesłały formularze we wszystkich 4 kategoriach konkursowych. Najwięcej miast zgłosiło się z województwa śląskiego (6) i pomorskiego (5). </strong></span></span><strong>W kategorii mobilność zrównoważona rywalizuje 14 miast z 9 województw, najwięcej, tj. 3 miasta z województwa pomorskiego (Gdańsk, Gdynia i Sopot). </strong></p>

>

Nagrody zostan? przyznane już 8 listopada br. na gali w Warszawie – miastom najlepiej realizuj?cym politykę zrównoważonego rozwoju w 4 kategoriach: mobilność zrównoważona, efektywność energetyczna budynków, gospodarka wodna i zarz?dzanie lokalnymi systemami energetycznymi.  Organizatorem projektu jest Ambasada Francji w Polsce, we współpracy z Renault Polska, SAUR Polska, Grup? Saint-Gobain, Grup? EDF reprezentowan? przez EDF Polska, DK Energy Polska oraz TIRU, a także Fundacj? LafargeHolcim oraz Krajow? Agencj? Poszanowania Energii.

Przy wyborze zwycięskich miast w kategorii mobilność zrównoważona brane będ? pod uwagę m.in.: zaangażowanie samorz?dów w rozbudowę ekologicznej komunikacji miejskiej, zwiększenie liczby i długości ścieżek rowerowych, efektywność działania Inteligentnych Systemów Transportowych, propagowanie mobilności elektrycznej i wprowadzanie udogodnień dla kierowców pojazdów elektrycznych, a także planowanie długofalowe. W kategorii efektywność energetyczna  budynków kluczowe w ocenie będ? natomiast projekty realizowane w zakresie m.in. termomodernizacji budynków oraz instalacji systemów monitorowania strat energii, a także budżet wydawany z jednej strony na energię, z drugiej – na inwestycje maj?ce zmniejszyć koszty jej zużycia.  

W kolejnej kategorii – gospodarka wodna – miasta zostan? ocenione m.in. pod k?tem ochrony dostępnych ujęć wody i stanu ich zanieczyszczenia, inwestycji w rozbudowę systemów wodno-ściekowych i wodoci?gowych, jak również działań samorz?dów prowadz?cych do zmniejszenia strat wody w sieciach wodoci?gowych.

W zarz?dzaniu lokalnymi systemami energetycznymi kluczowe jest właściwe poł?czenie źródeł systemowych ciepła i elektryczności z lokalnie produkowan? lub odzyskiwan? energi?, przy wykorzystaniu potencjału odnawialnych źródeł energii oraz efektywne zarz?dzanie nimi. Bezpieczna i zrównoważona energia, która jest dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego terytorium jest jednym z największych wyzwań lokalnych władz.  

Kontakt prasowy:

CONSTANS PR, tel. 22  401 09 92
e-mail: biuro@constanspr.com.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!