Partnerzy

1% Twojego podatku dla Fundacji Tęczowy Dom

<p style="text-align: justify;"><strong>Fundacja „Tęczowy Dom” powstała w 2001 roku z inicjatywy zdeterminowanych rodziców, opiekunów dzieci oraz dorastającej młodzieży niewidomej i słabo widzącej obarczonej dodatkowymi schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Jednym z  celów Fundacji jest wybudowanie Centrum Wsparcia Osób Niewidomych i Słabo Widzących „Tęczowy Dom” w którym będą zapewnione usługi pielęgniarskie i rehabilitacyjne oraz miejsca wypoczynku i rekreacji z  boiskami, kortami i różnorodnymi formami spędzania czasu. Jest to przedsięwzięcie znacznie przekraczające możliwości finansowe Fundacji, od lat zbieramy więc fundusze w ramach różnych akcji charytatywnych. </strong></p>

>

Chcielibyśmy prosić Państwa o współpracę i pomoc naszej   Fundacji. Wiemy, że angażuj? się Państwo w różne akcje o charakterze społecznym, tak wiec ośmielamy się prosić o pomoc dla naszej Fundacji przy budowie Centrum Wsparcia a także wł?czenie się w   nasze Akcje   Charytatywne.

Co roku organizujemy dwa cykliczne wydarzenia maj?ce na celu integracje naszych niepełnosprawnych dzieci z instytucjami, darczyńcami i przyjaciółmi ,którzy wspieraj? nas w różnej formie. Jest to okazja do poinformowania wszystkich o postępach w powstawaniu Centrum Wsparcia (na które zbieramy fundusze),możemy przedstawić naszych podopiecznych, zintegrować się z lokaln? społeczności? w tym z dziećmi i młodzież? gminy Stanisławów, gdzie powstanie Centrum Wsparcia.

W   Wólce Wybranieckiej na terenie gdzie powstanie nasz Ośrodek, organizujemy w miesi?cu czerwcu Charytatywny Piknik Integracyjny, na którym nie brakuje atrakcji dla naszych przyjaciół i gości.

KRS: 0000149736

Zapraszamy również do obejrzenia filmu z ostatniego koncertu charytatywnego zorganizowanego w Teatrze Kamienica.

[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=Qm0Qcf7QlK0&feature=youtu.be"]

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!