Agnieszka Wnukpartnerka i doradczyni podatkowa w QUIDEA

Partnerka i doradczyni podatkowa w QUIDEA specjalizująca się w podatku dochodowym od osób prawnych i międzynarodowym prawie podatkowym.

Agnieszka posiada szerokie doświadczenie w polskich i międzynarodowych transakcjach i reorganizacjach. Na co dzień wspiera klientów w bezpiecznych rozliczeniach podatkowych i pomaga zarządzić ryzykiem zastosowania przepisów prawa podatkowego przeciwko uchylaniu się od opodatkowania, optymalizacji podatkowej, w tym w zakresie podatku u źródła. Wdraża w firmach rozwiązania mające na celu bezpieczne zarządzanie obszarem podatkowym. Przeprowadza audyty podatkowe dotyczące rozliczeń podatkowych, uzasadnienia gospodarczego, beneficjenta rzeczywistego i treści biznesowej.

Agnieszka jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiowała także na Université des Sciences Sociales w Tuluzie, w tym, między innymi, międzynarodowe prawo podatkowe (droit fiscal international), a jej kompetencje w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego potwierdza m.in. Advanced Professional Certificate in International Taxation wydany przez Międzynarodowe Biuro Dokumentacji Podatkowej (IBFD) w Amsterdamie.

Agnieszka od lat jest współprzewodniczącą Komitetu Podatkowo-Finansowego CCIFP. Jest również ekspertką Business Center Club w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i międzynarodowego prawa podatkowego, a także należy do Rady Naukowej Centrum Studiów Fiskalnych i Doradztwa Podatkowego przy Akademii Leona Koźmińskiego. Należy również do polskiego oddziału International Fiscal Association.

Prowadzone spotkania

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!