Klub MŚP

Pandemia spowodowała, ze wiele firm musiało zmienić i zaadoptować swój sposób działania. Szczególnie małe firmy są wystawione na ciężką próbę, mają bowiem ograniczone środki ludzkie i finansowe, by stawiać czoła tej wyjątkowej sytuacji. Tym ważniejsza jest zatem sieć kontaktów, która pozwala na dotarcie do nowych klientów. 

Rolą Francusko-Polskiej izby Gospodarczej (CCIFP) jest wspieranie firm w ich rozwoju. Dlatego też, z inicjatywy Joanny Affre, członkini Zarządu CCIFP, powstał KLUB MŚP.

 

FORMUŁA SPOTKAŃ

Klub MŚP zrzesza grupę 12-15 przedsiębiorców, otwartych na nowe kontakty, poszukujących wsparcia wśród innych przedsiębiorców. Członkowie Klubu spotykają się co dwa tygodnie w czwartkowe poranki na sesjach trwających 1h- 1,5 godziny, w trakcie których dzielą się swoimi codziennymi wyzwaniami i potrzebami, rozmawiają z ekspertami, a raz na trzy miesiące spotykają się z przedstawicielami dużych firm, członków CCIFP.
Staramy się, by w jednej grupie uczestniczyły firmy z różnych sektorów, nie konkurujące ze sobą, by wymiana doświadczeń między członkami mogła opierać się na pełnej szczerości i absolutnym zaufaniu.

Językiem obowiązującym dla obecnie działającego Klubu jest język polski, choć planujemy również otworzenie grupy francuskojęzycznej.  Spotkania odbywają się hybrydowo: w formie on-line, a dla chętnych i zaszczepionych osób w siedzibie CCIFP.

Klub prowadzony jest przez profesjonalnego coacha, Agnieszkę Osuch z firmy Krauthammer.

 

ZASADY UDZIAŁU

Udział w klubie jest bezpłatny dla firm stowarzyszonych.

W ramach Klubu MŚP CCIFP zapewnia:

 • salę i drobny poczęstunek w trakcie spotkań w siedzibie CCIFP;
 • spotkanie z ekspertem zewnętrznym w obszarze wskazanym przez członków Klubu (sprzedaż, marketing, kwestie prawne czy podatkowe, itp.)
 • spotkanie z szefem jednej z dużych firm zrzeszonych w CCIFP;
 • koordynacja i obsługa spotkań 

 

W klubie obowiązują następujące zasady:

 • Jesteśmy obecni na wszystkich spotkaniach (1h co dwa tygodnie)
 • Nie spóźniamy się
 • Jesteśmy tu i teraz - wyłączamy telefony/nie pracujemy nad innymi sprawami
 • Słuchamy się i nie przerywamy
 • Jesteśmy życzliwi
 • Nie krytykujemy
 • Tematy poruszone na spotkaniu pozostają w grupie

 

Chcesz dołączyć do Klubu?

Skontaktuj się z nami:

Mariusz Kielich
Kierownik ds. Komunikacji i PR
tel.: +48 507 121 269
mariusz.kielich@ccifp.pl

Kontakt
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!