Klub MŚP

Pandemia spowodowała, ze wiele firm musiało zmienić i zaadoptować swój sposób działania. Szczególnie małe firmy są wystawione na ciężką próbę, mają bowiem ograniczone środki ludzkie i finansowe, by stawiać czoła tej wyjątkowej sytuacji. Tym ważniejsza jest zatem sieć kontaktów, która pozwala na dotarcie do nowych klientów. 

Rolą Francusko-Polskiej izby Gospodarczej (CCIFP) jest wspieranie firm w ich rozwoju. Dlatego też, z inicjatywy Joanny Affre, członkini Zarządu CCIFP, powstał KLUB MŚP.

FORMUŁA SPOTKAŃ

Klub MŚP zrzesza grupę 12-15 przedsiębiorców, otwartych na nowe kontakty, poszukujących wsparcia wśród innych przedsiębiorców. Członkowie Klubu spotykają się co dwa tygodnie w czwartkowe poranki na sesjach trwających 1h- 1,5 godziny, w trakcie których dzielą się swoimi codziennymi wyzwaniami i potrzebami, rozmawiają z ekspertami, a raz na trzy miesiące spotykają się z przedstawicielami dużych firm, członków CCIFP.
Staramy się, by w jednej grupie uczestniczyły firmy z różnych sektorów, nie konkurujące ze sobą, by wymiana doświadczeń między członkami mogła opierać się na pełnej szczerości i absolutnym zaufaniu.

Językiem obowiązującym dla obecnie działającego Klubu jest język polski, choć planujemy również otworzenie grupy francuskojęzycznej.  Spotkania odbywają się hybrydowo: w formie on-line, a dla chętnych i zaszczepionych osób w siedzibie CCIFP.

Klub prowadzony jest przez profesjonalnego coacha, Agnieszkę Osuch z firmy Krauthammer.

NAJBLIŻSZE SPOTKANIA:

 • 8.07.2021, godz. 8:00 - 9:15 - Jak prowadzić skuteczne rekrutacje? >>>

ZASADY UDZIAŁU

Udział w klubie jest odpłatny i wynosi 500 PLN netto za rok.  Oplata daje prawo do udziału w min. 20 spotkaniach rocznie: 2 spotkania w miesiącu, poza okresem 15 lipca- 15 sierpnia i Świętami Bożego Narodzenia / Nowym Rokiem), przy czym przynajmniej jedno ze spotkań w kwartale będzie odbywać się w siedzibie Izby, pozostałe spotkania w formule on-line (platforma Zoom na licencji CCIFP). W ramach odpłatności CCIFP zapewnia:

 • salę i drobny poczęstunek w trakcie spotkań w siedzibie CCIFP;
 • spotkanie z ekspertem zewnętrznym w obszarze wskazanym przez członków Klubu (sprzedaż, marketing, kwestie prawne czy podatkowe, itp.)
 • spotkanie z szefem jednej z dużych firm zrzeszonych w CCIFP;
 • koordynacja i obsługa spotkań 

Opłata za okres czerwiec-grudzień 2021 wynosi 250 PLN + VAT.

Oplata roczna za udział w Klubie dla firm niestowarzyszonych w CCIFP wynosi 1500 PLN + VAT.

W klubie obowiązują następujące zasady:

 • Jesteśmy obecni na wszystkich spotkaniach (1h co dwa tygodnie)
 • Nie spóźniamy się
 • Jesteśmy tu i teraz - wyłączamy telefony/nie pracujemy nad innymi sprawami
 • Słuchamy się i nie przerywamy
 • Jesteśmy życzliwi
 • Nie krytykujemy
 • Tematy poruszone na spotkaniu pozostają w grupie

Do tej pory odbyły się, na zasadzie pilotażu, spotkania on-line:

 • 21 stycznia 2021: organizacja Klubu, potrzeby uczestników : dzielenie się wiedzą i inspirowanie się doświadczeniami innych, także w bieżących sprawach (np. zarzadzania ludźmi w czasach COVID). Jak się zmieniamy w czasach COVID jako konsumenci i jako przedsiębiorcy; poszukiwanie nowych kontaktów i relacji biznesowych; samorozwój: zarządzanie zmianą; zarzadzanie stresem, media społecznościowe – jak używać, by były (zawodowo) skuteczne?; testowanie pomysłów biznesowych członków Klubu - szybki feedback.
 • 4 lutego 2021 - prezentacja i feedback dla dwóch członków Klubu
 • 18 lutego - prezentacja biznesu i feedback jednego z członków Klubu
 • 4 marca - prezentacja eksperta : jak wykorzystać media społecznościowe do rozwoju swojego biznesu?
 • 18 marca - kontynuacja tematu dot. mediów społecznościowych
 • 1 kwietnia - jak mówić o swojej firmie i sprzedawać swój produkt ?
 • 15 kwietnia 2021 - jak dobrze prezentować swoja firmę (kontynuacja)
 • 29 kwietnia - prezentacja eksperta: Jak kreujemy swój wizerunek poprzez ubiór?
 • 12 maja - prezentacja eksperta: jak się prezentować on-line?
 • 26 maja - wyzwania w czasie pandemii
 • 10 czerwca (spotkanie w siedzibie CCIFP) - jak rozmawiać z trudnym klientem?
 • 24 czerwca (spotkanie hybrydowe) - Jak współpracować z trudnym klientem?

Chcesz dołączyć do Klubu?

Skontaktuj się z nami:

Magdalena Wołowska
Specjalista ds. relacji z firmami stowarzyszonymi
tel.: +48 514 601 231
magdalena.wolowska@ccifp.pl

Kontakt
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!