Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCIFP

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

 

Mamy  przyjemność zaprosić Państwa na Zwyczajne oraz Nadzwyczajne Walne ZgromadzenieFrancuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP), które odbęd? się we czwartek 22 kwietnia 2010 o godzinie 16.00 w hotelu Mercure Fryderyk Chopin, Al. Jana Pawła II 22 w Warszawie. Uprzejmie prosimy o przybycie o godz. 15.30 w celu rejestracji obecności.

 

Każda firma członkowska dysponuje jednym głosem, o ile uiściła składkę należn? z tytułu członkostwa w CCIFP. Może ona również reprezentować do 5 innych firm członkowskich na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

 

Prosimy o pisemne wcześniejsze, potwierdzenie Państwa udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CCIFP lub wskazanie pełnomocnika, poprzez odesłanie zał?czonego formularza do dnia 15 kwietnia 2010.

 

W tym roku dwunastu członków Rady CCIFP kończy kadencje. Jeśli zechcieliby Państwo kandydować na członka Rady CCIFP, prosimy o przysłanie krótkiego listu motywacyjnego wraz z życiorysem i kserokopi? dowodu osobistego przed 12 kwietnia 2010 na adresmembres(@)ccifp.pl lub fax. 022  696 75 90.

Dokumenty do pobrania:

Zwołanie ZWZ oraz NWZ >>>

Program Zgromadzeń >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>

List Prezesa wyjaśniaj?cy propozycje zmian w Statucie >>>

Projekt Statutu wraz ze zmianami (zmiany zaznaczone kursyw?) >>>

Aktualny Statut CCIFP (przed zmianami) >>>

Lista kandydatów do Zarz?du CCIFP >>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!