Zmiany w zakresie podatku od towarów i usług w świetle integracji z UE

CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18
See on map

Cena : 100 PLN HT + 22 % VAT (firmy członkowskie CCIFP)
300 PLN HT + 22 % VAT (firmy nieczłonkowskie)

Passé

L'événement est terminé.

>

Ernst & Young, jest jedn? z wiod?cych międzynarodowych korporacji świadcz?cych usługi doradcze. Ernst & Young jest audytorem prawie 20% przedsiębiorstw znajduj?cych się na liście 1000 największych światowych firm magazynu Business Week pierwszym światowym liderem w dziedzinie doradztwa podatkowego, zatrudniaj?cym ponad 110 tysięcy specjalistów w 130 państwach. Polskie korzenie sięgaj? lat 1933/1939, kiedy brytyjska poprzedniczka   Ernst & Young, firma Whinney, Murray & Co prowadziła usługi doradcze w Warszawie. Jako Ernst & Young działa w Polsce od 1990 roku. Dzięki   poł?czeniu   z   zespołem   Andersena, Ernst & Young w Polsce stał się największ? firm? audytowo - doradcz? na polskim rynku.

Seminarium przeprowadz?:                                                                                                                                                                                                                                                          Grażyna Borecka - Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego Ernst & Young                                                                                     Tomasz Olkiewicz - Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego Ernst & Young

PROGRAM

9.00 : Powitanie i śniadanie

9.15 : Rozpoczęcie seminarium
  
   1.       Cele i podstawy harmonizacji VAT w państwach UE.

   2.       Praktyczne skutki harmonizacji VAT dla polskich podatników.

   3.      Porównanie obecnych przepisów o VAT z regulacjami unijnymi pod k?tem koniecznych zmian w celu ich   harmonizacji.

   4.     Opodatkowanie transakcji dokonywanych pomiędzy krajami UE.

10.30: Dyskusja

WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem
1.         Koszt uczestnictwa wynosi 100 PLN HT + 22 % VAT (firmy członkowskie CCIFP) oraz 300 PLN HT + 22 % VAT (firmy nieczłonkowskie). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 13701037-3300057-27001-1200 (z dopiskiem: 28.05.2003)

2.        W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na 1 dzień przed seminarium

Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!