Zmiany w przepisach o cenach transferowych i ich konsekwencji dla biznesu w Polsce

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : bezpłatne

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Klub DAF

>

Program spotkania :

  1. Przypomnienie zmian przepisów, które weszły w życie w 2015 roku
  2. Tło międzynarodowe dla dalszych zmian przepisów – program BEPS realizowany przez OECD
  3. Zmiany przepisów w zakresie dokumentacji cen transferowych, których wejście w życie planowane jest na 1 stycznia 2016 roku
  4. Kontrole cen transferowych – podsumowanie działań zespołu kontrolnego
  5. Dyskusja i wymiana doświadczeń w zakresie możliwości stosowania się do nowych przepisów / propozycje zmian (w trakcie całego spotkania)

Osoby prowadz?ce :

Ewelina Stamblewska-Urbaniak - Partner w Crido Taxand

Ewelina specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu cen transferowych. Jej bogate doświadczenie obejmuje, m.in planowanie rozliczeń grupowych, opracowywanie oraz implementację polityk cen transferowych, restrukturyzacje działalności (transfer funkcji) i wyceny ewentualnego odszkodowania z tego tytułu (exit payment), wyceny transakcji towarowych, usługowych (w tym finansowych i wartości niematerialnych i prawnych), alokację zysku do zakładu, dokumentowanie usług niematerialnych dla celów obrony kosztów podatkowych, kontakty z organami podatkowymi, opracowywanie i weryfikację dokumentacji podatkowej. Ewelina doradzała w szczególności podmiotom z branży transportowej, motoryzacyjnej, FMCG, pośrednictwa finansowego i usług profesjonalnych.

Karierę zawodow? rozpoczęła w 2002 r. w Dziale Doradztwa Podatkowego Ernst & Young. Obecnie jest Szefem Zespołu Cen Transferowych w Dziale Doradztwa Podatkowego w Crido Taxand. Ewelina jest absolwentk? Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończyła również kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Jest licencjonowanym doradc? podatkowym i członkiem ACCA.

Anna Wcisło - Transfer Pricing Manager w Crido Taxand

Anna ma 6 letnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu doradztwa podatkowego – specjalizacja ceny transferowe.   W swojej karierze realizowała różnorodne projekty, w tym m. in. negocjowanie dla klientów uprzednich porozumień cenowych (APA) z Ministerstwem Finansów; przygotowywanie wyceny transakcji (finansowych, niematerialnych, towarowych) na potrzeby podatkowe; wspieranie klientów w kontrolach US i UKS, w tematach dotycz?cych cen transferowych; tworzenie polityki cen transferowych, przepływów transakcyjnych, procedur rozliczeń, ustalanie rynkowego poziom rozliczeń; udział w projektach restrukturyzacyjnych.

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!