Zmiany w prawie budowlanym i ustawie o planowaniu przestrzennym


CCIFP, Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
200 PLN + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Czy zmieni? przestrzeń wokół nas?

W ci?gu ostatnich kilku lat w Sejmie pojawiło się co najmniej kilkanaście projektów nowelizacji prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego. W trakcie seminarium omówimy zmiany, które maj? największ? szansę powodzenia.

Dlaczego warto uczestniczyć?
Aby dowiedzieć się czy planowane zmiany wpłyn? na biznes nieruchomości i klimat inwestycyjny w Polsce.

Grupa docelowa:

Osoby zwi?zane z prowadzeniem inwestycji budowlanych w Polsce, w szczególności deweloperzy, firmy budowlane, fundusze inwestycyjne i inni inwestorzy, banki finansuj?ce budowę i zakup nieruchomości.

W programie, m.in.:

1. Powitanie gości

2. Kontrowersje wokół nowelizacji prawa budowlanego:
• Czy brak decyzji o pozwoleniu na budowę ograniczy prawa właścicieli istniej?cych juz budynków, znajduj?cych się w s?siedztwie planowanych inwestycji?
• Czy rezygnacja z decyzji o pozwoleniu na budowę i zast?pienie jej procedura rejestracji inwestycji przyspieszy rozpoczęcie budowy?

3. Przerwa kawowa

4. Kilka ważnych pytań zwi?zanych z zagospodarowaniem przestrzennym:
• Co obok, a może zamiast miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego?
• Czy naprawdę nadchodzi koniec decyzji o warunkach zabudowy?
• Jakie nowe instrumenty planowania przestrzennego pojawi? się obok planów zagospodarowania przestrzennego?

5. Podsumowanie i dyskusja


Partner merytoryczny:

http://www.whitecase.pl/


Prelegenci:

 

Jolanta Kalecińska-Rossi

Specjalizuje się w zagadnieniach dotycz?cych rynku nieruchomości, w szczególności w zakresie nabywania nieruchomości, komercjalizacji i sprzedaży gotowych inwestycji. Zajmuje się także projektami inwestycyjnymi i projektami PPP. Reprezentuje klientów w procesach s?dowych oraz w postępowaniu arbitrażowym. Mecenas Kalecińska-Rossi świadczy usługi prawne w szczególności dla klientów francuskojęzycznych.

 

Jean Rossi

Kieruje praktyk? rynku nieruchomości oraz doradztwa na rzecz inwestorów francuskojęzycznych. Doradza klientom w sprawach dotycz?cych nabywania nieruchomości i finansowania projektów inwestycyjnych. Ponadto ma szerokie doświadczenie w sprawach finansowych, korporacyjnych i podatkowych. Jest Wiceprezesem Francuskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce oraz przewodniczy Stowarzyszeniu Francuzów Za Granic? w Polsce.


Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.

Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób. Warunki płatności i uczestniczenia w seminarium do pobrania na dole strony.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!