Zmiany w podatkach 2013/2014


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Program spotkania :

Zmiany w zakresie podatków dochodowych

  • Zmiana statusu SKA na podatnika CIT
  • Zmiany w rozporz?dzeniu w zakresie cen transferowych
  • Projekt innych zmian w podatkach dochodowych (CFC, niedostateczna kapitalizacja, opodatkowanie świadczeń w naturze, itd.)

Ogólna klauzula obejścia prawa – założenia projektu zmian w Ordynacji podatkowej.

Zmiany w VAT

  • Nowe zasady określania momentu powstania obowi?zku podatkowego;
  • Nowe zasady określania podstawy opodatkowania;
  • Obniżanie podstawy opodatkowania;
  • Nowe zasady odliczania VAT naliczonego;
  • Fakturowanie.

Prelegenci :

Andrzej Puncewicz, Partner, Crido Taxand

Andrzej specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego oraz w postępowaniach podatkowych i s?dowych. Doradzał inwestorom krajowym i zagranicznym w licznych restrukturyzacjach i transakcjach M&A. Opracował efektywne podatkowo scenariusze restrukturyzacji, m.in. dla podmiotów z branży nieruchomości, sektora pośrednictwa finansowego oraz wydobycia ropy i gazu.

Karierę zawodow? rozpocz?ł w 1997 r. w Dziale Doradztwa Podatkowego Arthur Andersen, od 2002 r. kontynuował w Ernst & Young. W 2005 r. został jednym z założycieli firmy doradczej Accreo Taxand, działaj?cej od marca 2013 roku pod nazw? Crido Taxand.

Andrzej jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta DAAD, posiadacz European Business Certificate uzyskanego po rocznych studiach w Niemczech. Ukończył z wyróżnieniem Executive MBA Uniwersytetu w Chicago (University of Chicago Booth School of Business). Jest współautorem i współwykładowc? programu dla studentów studiów magisterskich na SGH „Zarz?dzenie podatkami jako narzędzie budowania wartości firmy”. Prezes Zarz?du Polskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA). Od 2001 posiada uprawnienia doradcy podatkowego.

Agnieszka Wnuk, Manager, Crido Taxand

Agnieszka specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, restrukturyzacji i optymalizacji podatkowej oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Doradzała w krajowych i międzynarodowych restrukturyzacjach i transakcjach.

Karierę doradcy podatkowego rozpoczęła w 2008 r. w firmie doradczej z tzw. „Wielkiej Czwórki”.   W 2012 r. doł?czyła do zespołu podatkowego firmy Crido Taxand.

Agnieszka jest absolwentk? studiów prawniczych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. W ramach programu Erasmus studiowała na Universite des Sciences Sociales w Tuluzie, m.in. międzynarodowe prawo podatkowe.  Od 2010 roku posiada uprawnienia doradcy podatkowego.

Patrycja Kowalczyk, Manager, Crido Taxand

Patrycja specjalizuje się w postępowaniach podatkowych i s?dowych. Reprezentowała przed s?dami administracyjnymi klientów krajowych i zagranicznych, w tym m.in. fundusze inwestycyjne oraz wiod?ce podmioty z branży FMCG.Posiada również doświadczenie w podatku VAT, które wykorzystywała zarówno w bież?cym doradztwie, jak i w postępowaniach podatkowych i s?dowych.

Patrycja jest absolwentk? Uniwersytetu Warszawskiego, w tym studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego (Wydział Prawa i Administracji). Karierę zawodow? rozpoczęła w 2008 roku, od 2010 roku posiada uprawnienia doradcy podatkowego.

Marcin Brzezin, Senior Consultant, Crido Taxand

Marcin Brzezin specjalizuje się w podatkach pośrednich. Zajmował się m.in. konsekwencjami podatkowymi i celnymi międzynarodowych transakcji zwi?zanych z obrotem towarowym. Posiada również szerokie doświadczenie w podatku akcyzowym, brał m.in. udział w szeregu projektów w zakresie akcyzy obejmuj?cych m.in. reprezentowanie klientów przed s?dami administracyjnymi.

Marcin jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Prawo. Karierę zawodow? rozpocz?ł w 2006 r.   Przed doł?czeniem do Crido Taxand w 2011 roku pracował wZespole Podatków Pośrednich w MDDP oraz   w kancelarii Parulski i Wspólnicy. Od 2008 roku posiada uprawnienia doradcy podatkowego.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!