Zmiany w cenach transferowych 2016 i 2017


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Program seminarium :

I. Podmioty powi?zane oraz transakcje z podmiotami powi?zanymi

  • Zmiany w definicji podmiotów powi?zanych
  • Identyfikowanie transakcji
  • Ustalanie limitów transakcji podlegaj?cych obowi?zkowi sporz?dzenia dokumentacji podatkowej

II.   Zmiany w zakresie dokumentacji podatkowej i deklaracjach

  • Zakres dokumentacji podstawowej
  • Analiza porównywalności
  • Master file
  • Deklaracja CIT-TP
  • Sprawozdanie CIT-CbC

Osoba prowadz?ca :

Magdalena Tuszyńska, doradca podatkowy, Manager w Rödl & Partner

Magdalena Tuszyńska jest licencjonowanym doradc? podatkowym, Kierownikiem Działu Doradztwa Podatkowego firmy Rödl & Partner. Kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyła pracuj?c w firmie doradztwa podatkowego należ?cej do tzw. Wielkie Czwórki, gdzie zajmowała stanowisko Managera. Ukończyła studia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada ponad 10 lat doświadczenia w dziedzinie doradztwa podatkowego w odniesieniu do kompleksowych projektów podatkowych, jak również w bież?cym doradztwie dla klientów polskich i zagranicznych. Doradza w języku polskim, angielskim i niemieckim. Zwi?zana z Rödl & Partner od 2012 roku. Specjalizuje się w kwestiach zwi?zanych z opodatkowaniem spółek, w tym cenach transferowych. Brała udział m.in. w licznych badaniach due diligence oraz przegl?dach podatkowych.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!