Zmiana terminu Spotkań Warszawskich

Język : polski/francuski

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Przepraszamy za wszelkie niedogodności zwi?zane z now? dat? wydarzenia. Szczegóły dotycz?ce zaktualizowanego programu konferencji, jak również organizacji wydarzenia w nowym terminie przedstawimy Państwu wkrótce.

Doł?cz do nas na Facebooku! >>>

Swobodne wyrażanie myśli, otwartość, życzliwość - trzy podstawowe założenia, które definiuj? „Spotkania Warszawskie”.

Celem Spotkań Warszawskich jest umożliwienie otwartego dialogu, na najwyższym szczeblu, pomiędzy przedstawicielami środowisk politycznych, gospodarczych, artystycznych, uniwersyteckich, w taki sposób, aby każdy mógł bez skrępowania wyrazić swoje zdanie i wymienić się opiniami z pozostałymi uczestnikami.

„Imigracja, emerytury, pracownicy oddelegowani ...
Wyzwania dla świata pracy”

Zaktualizowany program konferencji zostanie Państwu przedstawiony wkrótce.


Kontakt: Francusko-Polska Izba Gospodarcza,

www.ccifp.pl  – www.spotkaniawarszawskie.pl

Kontakt: ccifp(@)ccifp.pl, tel. 22  696 75 80

Organizator  : Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP)

Relacja z poprzednich edycji:

 

 

Doł?cz do nas na Facebooku! >>>

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin