Zdarzenia nieoczekiwane.

Cena :
bezpłatne

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Jak zmniejszyć ryzyko w systemach logistycznych przedsiębiorstw XXI wieku?

- Dlaczego „Nowa gospodarka” jest podatna na zagrożenia w przepływie dóbr, bardziej niż tradycyjny biznes lat 80 i 90?
- Wiedza czy technologia, człowiek czy maszyna – co jest ważniejsze we współczesnym zarz?dzaniu?   Co oznacza SRM,CRM?
- Jak korzystać z OLA, SLA?
- Jak szacować ryzyka w SCM i jak je skutecznie zmniejszyć?
- Adaptive Enterprise, dostosuj się lub giń – nowy rodzaj zarz?dzania?

Czy logistyczne podejście do zarz?dzania końca XX wieku ma jeszcze jakiekolwiek znaczenie? Czy reguły się zmieniły? Czy i jak wykorzystać logistykę XXI wieku w celu osi?gnięcia przewagi konkurencyjnej?

Od wieków, w sposób okresowy gospodarka porusza się pomiędzy dwoma skrajnościami celów – zyskiem i ryzykiem. XXI wiek – wiek komputerów i automatyki, rozpocz?ł się dla wielu firm okresem zmian gdzie zyski s? generowane poprzez ograniczanie ryzyka obrotu gospodarczego oraz redukcji kosztów. Jakie s? możliwości „nowej logistyki” oraz  tajniki dostosowania, zmian i obszary ryzyka w systemach logistycznych przedsiębiorstw? Odpowiedź na to pytanie  pozwoli   wszystkim ograniczyć to najważniejsze we współczesnym zarz?dzaniu – ryzyko.

W trakcie spotkania będzie miało miejsce wyst?pienie p. Jacka SAMSEL, Dyrektora ds. rozwoju POLSKIEGO CENTRUM DORADZTWA LOGISTYCZNEGO.

Powyższe zaproszenie jest skierowane jedynie do Dyrektorów Logistyki firm stowarzyszonych oraz firm logistycznych .  

Prosimy o potwierdzenie obecności   do dnia 27 października 2003 r.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!