Zawarcie umowy w świetle zmian kodeksu cywilnego

Cena :
150 PLN HT + 22 % VAT (firmy członkowskie CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy nieczłonkowskie)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prowadz?cy: Karniol Małecki i Wspólnicy

I Oferta;
1.  Zwi?zanie ofert?
2.  Odwołanie oferty
3.  Przyjęcie oferty z zastrzeżeniami
4.  Dorozumiane przyjęcie oferty
5.  Milcz?ce przyjęcie
6.  Chwila i miejsce zawarcia umowy

I.  Aukcja; przetarg
1.  Oferta w toku aukcji
2.  Oferta w toku przetargu
3.  Wadium
4.  Przyczyny unieważnienia umowy

II.  Negocjacje
1.  Zaproszenie do zawarcia umowy
2.  Umowa po negocjacjach
3.  Ochrona informacji poufnych

III.  Forma czynności prawnych
1.  Forma pisemna
2.  Zwi?zanie pismem potwierdzaj?cym
3.  Zmiany umowy pisemnej
4.  Forma kwalifikowana

PROWADZĄCY  
Karniol Małecki i Wspólnicy Sp. z o.o., posiada szerok? praktykę w zakresie prawa gospodarczego w sprawach krajowych i międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków francusko-polskich. Absolwentka wydziału prawno-politycznego Europejskiego Centrum Uniwersyteckiego w Nancy. Posiada istotne doświadczenie w zakresie prawa europejskiego zdobyte m.in. podczas stażu w Komisji Europejskiej.  

WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem
1.         Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN HT + 22 % VAT (firmy członkowskie CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy nieczłonkowskie). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 13701037-3300057-27001-1200 (z dopiskiem: 29.10.2003)

2.               W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpóźniej na 1 dzień przed seminarium

Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!