Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Klub HR

 

>

Spotkanie będzie składało się z dwóch części :

CZĘŚĆ I- inspiracje

  • Wprowadzenie w zagadnienie (Fundacja Integracja)
  • Case study (SUEZ Polska, Sodexo Polska)
  • Wymiana w?tpliwości, doświadczeń, inspiracji, rad

CZĘŚĆ II - praktyczne wskazówki

Podczas tej części przedstawiciele Urzędu Pracy m.st. Warszawy przedstawi? instrumenty wspieraj?ce proces rekrutacji i zatrudnienia pracowników umożliwiaj?ce m.in. tworzenie miejsc pracy przy mniejszych kosztach.

Przedsiębiorcy dowiedz? się w jaki sposób można uzyskać:

  • refundację części kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • zwrot części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne,
  • refundację kosztów organizacji stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawności? ze środków PFRON.

Zaprezentowane zostan? korzyści wynikaj?ce z organizacji staży umożliwiaj?cych pracodawcy przygotowanie kandydata do wykonywania zadań w firmie bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Uczestnicy spotkania dowiedz? się również w jaki sposób mog? pozyskać kandydatów przeszkolonych zgodnie z zapotrzebowaniem na konkretne kwalifikacje zawodowe.

Prezentowane zagadnienia stanowi? kompendium wiedzy na temat możliwości współpracy przedstawicieli biznesu z publicznymi służbami zatrudnienia

Osoby prowadz?ce:

Anna Pacek - Menedżer ds. Rekrutacji, Sodexo Polska

Jarosław Bogucki - Fundacja Integracja

Paweł Bechciński - Dyrektor ds. Rekrutacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, SUEZ Polska

Piotr Kłosowski - Dział Marketingu Urzędu Pracy m.st. Warszawy,

Bartłomiej Nowak - Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Partnerzy wydarzenia :

  
  

Spotkanie przeznaczone jest dla kadry zarz?dzaj?cej oraz przedstawicieli działów HR.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!