Zarządzanie zespołem w kryzysie


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
550 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Czym jest kryzys, którym chcemy zarz?dzać? To suma wydarzeń wewn?trz i na zewn?trz zespołu, która nie pozwala jego członkom na działanie w optymalny sposób.

W tej definicji mieszcz? się spadki motywacji zwi?zane z wewnętrznymi zmianami, rynkow? sytuacj? czy konfliktem w zespole. Celem warsztatu jest wyposażenie każdego z Uczestników w proste narzędzia wczesnej interwencji, lepsze zrozumienie źródeł kryzysu i proste techniki komunikacji, które przywróc? stan mobilizacji i spokoju.

1 / ZMYSŁY 360: Jak wykrywać najwcześniejsze objawy i przyczyny, które prowadz? do eskalacji? Jak wcześniej dostrzegać zapalaj?ce się żółte światło?

2 / PRZEJMIJ KONTROLĘ: Pro-aktywność w kryzysie jest ważniejsza niż reaktywność. Jak zarz?dzić zmieniaj?c? się sytuacj??

3 / LUDZIE NAJPIERW: Inteligencja Emocjonalna na pierwszym miejscu: rozum, komunikuj intencje i szukaj wspólnych punktów.

Każdy z 3 bloków będzie wypełniony eksperymentami i inspiracjami, a także uniwersalnymi technikami do poradzenia sobie w różnych sytuacjach.

Prowadz?cy :

Maciej Żylewicz - Bardzo doświadczony coach i trener biznesowy. Ekspert w dziedzinie skutecznego motywowania, osi?gania celów, "Szczęścia w pracy". Specjalizuje się w szkoleniach z obszaru negocjacji oraz wyst?pień publicznych. Jest właścicielem międzynarodowej firmy produkcyjnej, specjalizuj?cej się w projektowaniu i przygotowaniu gier strategicznych na rynek amerykański i rynki UE. Współwłaściciel firmy doradczo-szkoleniowej "Piasecka&Żylewicz".

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!