Zarządzanie własnym rozwojem, czyli jak i dlaczego wyjść ze swojej strefy komfortu


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
600 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 800 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Pierwsze warsztaty z cyklu ABC Lidera Biznesu

 

>

Zagadnienia, które poruszymy na tych warsztatach to :

  • Zarz?dzanie sob? – zarz?dzanie innymi – zarz?dzanie organizacj?
  • Świadome wychodzenie poza strefę komfortu i stały rozwój kompetencji
  • Jak mierzyć własn? efektywność?
  • Self Development Center
  • Budowanie indywidualnego planu rozwoju kompetencji przywódczych – przewodnik i plan działania

Metoda warsztatów będzie zawierała : odwoływanie się do przykładów biznesowych, praca warsztatowa, ćwiczenia praktyczne, które Uczestnicy będ? mogli zastosować w codziennej pracy

Warsztat jest skierowany do managerów i liderów zarz?dzaj?cych organizacjami, jednostkami organizacyjnymi, poszczególnymi departamentami.

Osoby prowadz?ce :

Katarzyna Grzybowska-Tomaszek

Katarzyna jest Dyrektorem Zarz?dzaj?cym i założycielem firmy Human to Business, która zajmuje się optymalizacj? efektywności indywidualnej i zespołowej.

Pracuje w biznesie od ponad 15 lat. Szczególnie interesuje się podejściem systemowym do wprowadzania zmian i podnoszeniem efektywności w firmach. Zrealizowała kilkaset projektów typu Executive Search   i szereg bilansów kompetencji menedżerów wyższego szczebla. Pracuje z Executives w biznesie oraz sportowcami.

Anna Uherek

Anna jest Dyrektorem ds. Rozwoju Biznesu w Human to Business oraz certyfikowanym coachem. Budowała   swoje kilkunastoletnie doświadczenie biznesowe i zarz?dcze w korporacjach farmaceutycznych, w których była odpowiedzialna za sprzedaż i marketing. Wielokrotnie realizowała strategię marketingow? mierzon? twardymi miernikami.

Szuka takich rozwi?zań dla biznesu , które pozwalaj? działać w sposób ukierunkowany na efektywność i zyskowność.

  Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!