Zarządzanie komunikacją kryzysową


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
550 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Drugie warsztaty z cyklu na temat zarządzania komunikacją w sytuacji kryzysowej.

 

>

Sposób w jaki komunikujemy się w czasie kryzysu, może często zaważyć na dalszych losach naszej organizacji. Warto wiedzieć, że kryzys niekoniecznie wi?że się z osłabieniem wizerunku. Efektywna, sprawna komunikacja może nawet wzmocnić reputację firmy, któr? udziałowcy i społeczeństwo oceni? na podstawie tego, jak radzi sobie w trudnych sytuacjach.

Głównym tematem drugiego warsztatu z cyklu Komunikacja Kryzysowa, będzie zarz?dzanie komunikacj? w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy szkolenia dowiedz? się jak kierować polityk? informacyjn? firmy, aby przebieg kryzysu był jak najłagodniejszy, a jego skutki nie wpłynęły negatywnie na wizerunek organizacji.

Trenerzy wskaż? uczestnikom warsztatu jak należy reagować na wyst?pienie sytuacji kryzysowej, jak sprawnie rozdzielić zadania komunikacyjne pomiędzy członków sztabu kryzysowego, w jaki sposób przygotować przedstawicieli firmy do kontaktu z mediami, jak efektywnie wykorzystać dostępne kanały komunikacji, jak konstruować komunikaty prasowe i inne materiały informacyjne oraz w jaki sposób kierować komunikacj? po zakończeniu kryzysu.

Uczestnicy treningu wezm? udział w symulacji sytuacji kryzysowych, podczas których będ? mogli doskonalić swoje umiejętności w praktyce.

Zarys zagadnień :

- rozpoznanie sytuacji kryzysowej

- pierwsze kroki w kryzysie

- czas reakcji

- działanie sztabu kryzysowego

- obieg informacji w czasie kryzysu

- raportowanie

- skutki kryzysu i komunikacja po kryzysie

Prowadz?cy :

Magdalena Gębala-Karcz - Dyrektor Generalny FIRST Public Relations

Magdalena Gębala-Karcz pracuje w branży public relations od dziewięciu lat. Ukończyła studia magisterskie na wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Generalnego w agencji FIRST Public Relations. Zajmuje się pełnym zakresem działań komunikacyjnych: od doradztwa strategicznego, planowania działań PR, komunikacji kryzysowej poprzez PR korporacyjny, PR produktowy po komunikację wewnętrzn?. Doświadczenie w komunikacji kryzysowej zdobywała pracuj?c dla firm z branży transportowej, farmaceutycznej i telekomunikacyjnej. Od 2010 roku wykłada Komunikację Kryzysow? w Podyplomowym Studium Public Relations przy SGH

Damian Grabiński, Account Director

Od maja 2006 roku zwi?zany z agencj? First Public Relations. Obecnie na stanowisku Account Direcotra. Absolwent socjologii na SGGW oraz zarz?dzania projektami na SWPS. Pracował dla branży telekomunikacyjnej, energetycznej, transportu szynowego oraz odpadowej. Prowadzi szkolenia z zakresu wizerunku indywidualnego oraz wyst?pień publicznych. Specjalizuje się w zarz?dzaniu komunikacj? kryzysow? i budowaniu procedur kryzysowych w firmach. Swoje doświadczenie zdobywał pracuj?c m. in. z firmami takimi jak PKP Intercity, Belkin, DKV, Linksys, Cushman&Wakefield, NRW Invest, KDT, EnergoPlasma, Lafarge. Przez prawie dwa lata był rzecznikiem prasowym operatora telekomunikacyjnego Sferia.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!