Zarządzanie kolegami w zespole

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 550 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

Wejście w rolę „szefa” może zmienić wszystko – ale również może nic nie zmienić. To, w jaki sposób przeprowadzisz całość procesu zmiany,   w jaki sposób zbudujesz swój autorytet w nowej roli – wpłynie na efekty, które będzie uzyskiwał Twój zespół.

Podczas naszego szkolenia dowiesz się:

  • Jak być menadżerem dla swoich kolegów?
  • Jak zbudować swój autorytet menadżera?
  • Co jest istotne w efektywnym zarz?dzaniu ludźmi?
  • Jakie działania warto podj?ć, aby przejście z roli kolegi do menadżera, było szybsze i efektywniejsze?
  • Jak zarz?dzać różnicami w preferencjach osobowości, które prezentuje Twój zespół – na podstawie narzędzia MBTI.

Program dedykowany jest dla wszystkich osób, które na co dzień współpracuj? z innymi. Szczególnie pomocny będzie dla kadry managerskiej.

W trakcie dnia przewidziany jest wspólny lunch.

Osoba prowadz?ca :

Osoba prowadz?ca :

Bożena Roczniak -Partner Zarz?dzaj?cy w HR Development Sp. z o.o. Doktor nauk medycznych. Certyfikowany coach ICC i senior konsultant od ponad 13 lat. Zrealizowała kilkadziesi?t projektów z zakresu rozwoju kompetencji menadżerskich. Przeprowadziła kilkadziesi?t coachingów indywidualnych dla kadry menadżerskiej wyższego szczebla. Jest licencjonowanym praktykiem: Insights Discovery, MBTI ?(Mayers-Briggs Type Indiator), Thomas International.

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!