Zarządzanie grupą


siedziba CCIFP, ul Mokotowska 19

Cena :
Firmy stowarzyszone:
Jeden dzień: 680 PLN
dzień w pakiecie: 580 PLN
Firmy niestowarzyszone:
dzień zwykły: 850 PLN
dzień w pakiecie: 800 PLN

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prowadz?cy: DOOR Poland

Szkolenie dostarcza wiedzy z zakresu przywództwa. Pozwala ćwiczyć umiejętności niezbędne do przewodzenia grupie, przekazywania jej tego, co jest określane mianem kultury organizacji. Prezentuj?c najważniejsze techniki i zadania menedżerskie, takie jak wyznaczanie celów, delegowanie zadań, identyfikacja potrzeb czy motywowanie pracowników, jednocześnie określa różnice między sprawnym menedżerem a liderem grupy. Definiuje sytuacje, w których charyzma ważniejsza jest od umiejętności menedżera.

Tematyka:
• Zdefiniowanie cech lidera i przywódcy
• Znaczenie i metody prezentowania wizji
• Opis i analiza umiejętności menedżerskich
• Style zarz?dzania
• Analiza potrzeb i motywowanie pracowników
• SMART - model wyznaczania celów
• Strategia podejścia do zespołu
• Pozafinansowe narzędzia motywacyjne
• Rozmowa jako narzędzie korygowania zachowań
• Przekazywanie trudnej informacji
• Delegowanie zadań
• Stawianie wyzwań

Program:

Dzień 1
- Otwarcie szkolenia
- Zdefiniowanie cech charakterystycznych dla liderów
- Co odróżnia lidera od menedżera
- Kształtowanie wizji zespołu
- Wyznaczanie celów przybliżaj?cych do realizacji wizji
- Scenka: Wprowadzenie do zespołu nowego pracownika
- Typologia zachowań menedżerskich
- Indywidualne tendencje do prezentowania danego stylu zarz?dzania
- Motywuj?ce i de-motywuj?ce elementy w zachowaniach menedżerów
- Model funkcjonowania zespołu

Dzień 2
- Teorie motywacji
- Umiejętność dopasowania zachowań menedżerskich do potrzeb motywowania pracowników
- Podstawowe kompetencje menedżera w rozmowach z pracownikami
  - Scenka: Korygowanie niepoż?danych zachowań pracowników
  - Poziomy delegowania
  - Scenka: Delegowanie (dzielenie się uprawnieniami i odpowiedzialności?)
  - Uwypuklanie pozytywnych zachowań pracowników
  - Scenka: Udzielanie pochwał
  - Scenka: Przekazywanie trudnej informacji pracownikom

PROWADZĄCY

DOOR Training International jest międzynarodowym instytutem szkoleniowym, który powstał w Holandii w 1981 roku. W sieci DOOR Training & Seminars pracuje ponad 600 trenerów i konsultantów w 66 krajach na świecie.
DOOR Poland jest obecna na polskim rynku od 1992 roku. W ci?gu ponad 10 lat obecności w Polsce ze szkoleń zamkniętych DOOR skorzystało ponad 250 firm ze wszystkich branż. Z 22 trenerami pracuj?cymi w firmie na stałe, DOOR jest pod względem liczby trenerów, największym instytutem szkoleniowym w Polsce.
DOOR z powodzeniem wdraża projekty szkoleniowo - konsultingowe w zakresie: standardów sprzedaży, organizacji i zarz?dzania oraz modeli kompetencji.

Tomasz Oracz jest trenerem i menedżerem projektów szkoleniowych. Prowadził projekty szkoleniowe z zakresu sprzedaży, marketingu, negocjacji oraz finansów. Od 1998 roku jest współpracownikiem Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego. Zdobył certyfikaty do prowadzenia szkoleń DOOR Training International w kraju i zagranic?

  Warunki uczestnictwa: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności.

1.   Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
2. W przypadku anulowania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłata na poczet uczestnictwa niepodlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Prosimy o przesłanie informacji faxem (22) 69675 90, lub drog? elektroniczn?: joanna.jaroch(@)ccifp.pl. W każdym momencie można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy uczestnikom koszty.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!