Wywieranie wpływu – etycznie i skutecznie

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 650 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 800 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Passé

L'événement est terminé.

>

Każdy człowiek, który zarz?dza ludźmi musi umieć wywierać wpływ na ludzi i sytuacje zarz?dcze, by osi?gać cele - zarówno swoje czy swojego działu jak i nawet całej firmy. Skuteczny wpływ dotyczy także życia prywatnego - jako rodzice dbamy o dobro dzieci wpływaj?c na ich decyzje i wybory. Lekarze powinni umieć wpływać na pacjentów, a profesorowie na studentów. Czasem wpływ nazywamy motywacj?, czasem - jeśli wpływamy na siebie - automotywacj?. Ważne jest, by poznać mechanizmy, techniki i metody - no i żeby były one skuteczne. A dla zdecydowanej większości z nas - by były również etyczne.

Tu pojawia się pejoratywne określenie wpływu, czyli manipulacja. Spokojnie, to tylko słowo, a z łaciny oznacza "trzymanie   procesu wpływu w rękach w sposób świadomy". Tak! Mani to ręka, a pulus to pełny, kontrolowany, trzymany w garści. Manipulator to typowe urz?dzenie w zautomatyzowanej hali produkcyjnej lub... pilot do telewizora.

Zapraszamy odważnych, tych którzy chc? dla dobra firmy, swoich podwładnych i siebie samych skuteczniej osi?gać cele zawodowe.

Program :

  1. Mechanizmy psychologiczne wspieraj?ce nasze działania zawodowe w projektach, w czasie spotkań, w czasie realizacji.
  2. Co nowego w świecie - przećwiczenie krótkich technik wpływu z pozycji szefa.
  3. Wywieranie wpływu na ludzi – elementy teorii Cialdiniego w budowaniu odpowiedzialności, konsekwencji i relacji: szef-pracownik i pracownik-pracownik
  4. Zaawansowane techniki wywierania wpływu – jak pracować nad zwiększeniem efektywności w projektach.
  5. Manipulacja i perswazja – granice praktyczne.
  6. Modele wywierania wpływu - Model Liniowy, Model Sytuacyjny.
  7. Trening mentalny - techniki stosowane w treningach sportowców.

Komu dedykujemy te warsztaty? Członkom zarz?dów, prezesom firm, dyrektorom raportuj?cym, szefom HR, dyrektorom personalnym, szefom sprzedaży. Wszystkim, których sukces zależy od angażowania innych - zarówno podwładnych, jaki i klientów czy inwestorów w realizację swoich zadań.

Każdy z Uczestników otrzyma „Manipulacja Odczarowana” - ksi?żkę zawieraj?c? 777 technik komunikacyjnych.

Osoba prowadz?ca:

Marek Skała - mówca inspiracyjny i motywacyjny, trener warsztatowy, coach, mentor, właściciel Instytutu Szkoleń MEGALIT
Właściciel firmy szkoleniowej MEGALIT – Instytut Szkoleń, Najlepszej Firmy Szkoleniowej 2014. Od 25 lat prowadzi projekty szkoleniowe i rozwojowe dla największych polskich i światowych koncernów. Moderator warsztatów strategicznych. Osobowość Roku 2015 miesięcznika Osobowości i Sukcesy. Współzałożyciel Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Członkostwo w ICF, ASTAD oraz International Federation of Journalists.

Autor ksi?żek i dziennikarz – publicysta, napisał kilkaset tekstów z zakresu biznesu. Kilka ksi?żęk, w tym dwa bestsellery „Psychologia Zmiany – rzecz dla wściekniętych” i „Manipulacja Odczarowana”. Nagrody: Ostre Pióro BCC, Proton 2012 dla najlepszego edukatora w branży PR. Prowadzi gościnnie wykłady z PR i HR na kilku uczelniach w kraju.

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!