Wystąpienia publiczne z precyzyjnie określonym celem


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
650 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 800 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Jak precyzyjnie zdefiniować cel wystąpienia, by przygotować się do niego jak najlepiej, a tremę wynikającą z bycia ocenianym wykorzystać, by osiągnąć swoje cele?

 

>

Podczas spotkania uczestnicy poznaj? praktycznie, w formie warsztatowej skuteczne struktury wyst?pień krótkich (konferencje, odbiór nagrody dla firmy, udział w panelach) oraz prezentacji biznesowych. Warsztat pozwoli poradzić sobie z trem? oraz poprawić dykcję. Poznamy techniki wyznaczania i realizowania celu biznesowego dzięki skutecznym prezentacjom.

Program warsztatów:

  1. Praca z trem? i stresem przed wyst?pieniem i w trakcie - jak je skutecznie pokonać?
  2. Pragmatyczne schematy wyst?pień publicznych - od retoryki do erystyki.
  3. Mowy krótkie – podziękowania, życzenia, inauguracje, otwarcia.
  4. Budowanie wyst?pienia zgodnie z zasadami storytellingu.
  5. Jak techniki PR wykorzystać w prezentacjach biznesowych -story-line, spin, przekaz, PR narracyjny, KOL, etc.
  6. Struktury prezentacji - dobór środków do założonego celu prezentacji.
  7. Jak korzystać z Power Pointa - by pomóc sobie i słuchaczom, zamiast zaszkodzić.
  8. Reagowanie na ataki z sali i na krytykę publiczn?, reakcja w sytuacjach trudnych..
  9. Praca z głosem - wybrane ćwiczenia logopedyczne

Zapraszamy członków zarz?dów, prezesów firm, dyrektorów raportuj?cych, szefów HR, dyrektorów personalnych, szefów sprzedaży oraz wszystkich, których sukces zależy od skutecznego zaprezentowania swoich idei publicznie.

Na zakończenie Uczestnicy otrzymaj? podręcznik "Manipulacja Odczarowana, 777 skutecznych technik wpływu".


Osoba prowadz?ca:

Marek Skała - mówca inspiracyjny i motywacyjny, trener warsztatowy, coach, mentor, właściciel Instytutu Szkoleń MEGALIT
Właściciel firmy szkoleniowej MEGALIT – Instytut Szkoleń, Najlepszej Firmy Szkoleniowej 2014. Od 25 lat prowadzi projekty szkoleniowe i rozwojowe dla największych polskich i światowych koncernów. Moderator warsztatów strategicznych. Osobowość Roku 2015 miesięcznika Osobowości i Sukcesy. Współzałożyciel Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Członkostwo w ICF, ASTAD oraz International Federation of Journalists.

Autor ksi?żek i dziennikarz – publicysta, napisał kilkaset tekstów z zakresu biznesu. Kilka ksi?żęk, w tym dwa bestsellery „Psychologia Zmiany – rzecz dla wściekniętych” i „Manipulacja Odczarowana”. Nagrody: Ostre Pióro BCC, Proton 2012 dla najlepszego edukatora w branży PR. Prowadzi gościnnie wykłady z PR i HR na kilku uczelniach w kraju.

Partner :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!