Wystąpienia i prezentacje biznesowe bez tremy, za to z efektem


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
650 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 800 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Szkolenie dedykowane jest członkom zarz?dów i dyrektorom pionów, zainteresowanych procesami zmian, wprowadzaj?cych zmiany w swoich spółkach, firmach czy pionach lub dywizjach. Chętnie widziani: dyrektorzy HR, szefowie ds. szkoleń

Korzyści ze szkolenia: uczestnicy poznaj? praktycznie, w formie warsztatowej skuteczne struktury wyst?pień krótkich ( konferencje, odbiór nagrody dla firmy, udział w panelach) oraz prezentacji biznesowych. Warsztat pozwoli poradzić sobie z trem?, poprawić dykcję. Poznamy techniki wyznaczania i realizowania celu biznesowego dzięki skutecznym prezentacjom.

Program:

  1. Praca z trem? i stresem przed wyst?pieniem i w trakcie - jak je skutecznie pokonać?
  2. Pragmatyczne schematy wyst?pień publicznych   - od retoryki do erystyki.
  3. Mowy krótkie – podziękowania, życzenia, inauguracje, otwarcia.
  4. Budowanie wyst?pienia zgodnie z zasadami storytellingu.
  5. Żelazne zasady retoryki - schematy INTRO, AOR, FAB, MAP, Soundbite..
  6. Jak techniki PR wykorzystać w prezentacjach biznesowych -story-line, spin, przekaz, PR narracyjny, KOL, etc.
  7. Struktury prezentacji - dobór środków do założonego celu prezentacji.
  8. Jak korzystać z Power Pointa - by pomóc sobie i słuchaczom, zamiast zaszkodzić.
  9. Reagowanie na ataki z sali i na krytykę publiczn?, reakcja w sytuacjach trudnych..
  10. Praca z głosem - wybrane ćwiczenia logopedyczne

Na zakończenie Uczestnicy otrzymaj? podręcznik "Manipulacja Odczarowana, 777 skutecznych technik wpływu".

Osoba prowadz?ca:

Marek Skała - praktyk – wspierał zmiany w wielu dużych spółkach, trener warsztatowy, autor kilku ksi?żek (w tym Psychologia Zmiany)

Partner :

Instytut Szkoleń Megalit

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!