Wydanie nowego Katalogu Firm Stowarzyszonych CCIFP


...

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Rendez-vous biznesu będzie okazj? nie tylko do zapoznania się z najnowsz? publikacj? Francuskiej Izby Przemysłowo - Handlowej w Polsce: Katalogiem Firm Stowarzyszonych 2004, ale również do dyskusji z Przewodnicz?cym Zwi?zku Francuskich Izb Gospodarczych ACFCI, Panem Jean-François Bernardin.

W dniach 18 - 20 lutego Przewodnicz?cy Jean-François BERNARDIN wraz z delegacj? gościć będ? w Polsce z oficjaln? wizyt?.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!