Wybrane sporne zagadnienia w podatku od nieruchomości oraz planowane kierunki zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli kadry zarz?dzaj?cej oraz przedstawicieli   kadr finansowo- księgowych firm członkowskich zrzeszonych w Francuskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (CCIFP).   Jego celem jest przedstawienie aktualnych spornych zagadnień   w podatku od nieruchomości, a także kierunków oczekiwanych i planowanych zmian w tym podatku.

W trakcie seminarium omówione zostan? wybrane zagadnienia, które w ostatnim czasie budz? liczne kontrowersje w praktyce i s? coraz częstsz? przyczyn? sporów z władzami lokalnymi.

Program :

  1. Czy przedsiębiorca może być podatnikiem podatku rolnego
  2. Jakie względy techniczne maj? wpływ na opodatkowanie budynku
  3. Jak zmierzyć powierzchnię użytkow?
  4. Całość techniczno-użytkowa czyli wytrych fiskusa zmierzaj?cy do objęcia podatkiem od nieruchomości jak największej części maj?tku podatników
  5. Planowane zmiany w ustawie o podatku o podatkach i opłatach lokalnych – szansa na poprawienie pozycji podatników czy pretekst do nowych sporów z  władzami lokalnymi.

Prowadz?cy:  

Piotr Kwaśny, Head of Tax w ASB Tax Sp. z o. o. - Doradca podatkowy z ponad 11- letnim doświadczeniem zawodowym w podatkach dochodowych, VAT i podatku od nieruchomości. Wcześniej pracował w  międzynarodowych firmach doradczych   (w tym w firmach zaliczanych do tzw. „Wielkiej Czwórki”), gdzie zajmował się doradztwem dla klientów z branży detalicznej, nieruchomościowej i  produkcyjnej. Z sukcesem przeprowadził wiele projektów dotycz?cych alokacji kosztów dla centrów handlowych, optymalizacji podatku od nieruchomości dla dużych zakładów produkcyjnych   oraz przegl?dów podatkowych typu due diligence dla funduszu typu venture capital. Obecnie jest liderem praktyki podatkowej w ASB Tax.

Partner merytoryczny :

Informacje dodatkowe :

Piotr Kwaśny opracował liczne publikacje na temat podatku od nieruchomości, w tym m. in:

http://asbgroup.eu/pl/media/pl-gazeta-prawna-podatki-od-nieruchomo%C5%9Bci-podatek-od-budowli-wymaga-szybkich-zmian.html

http://asbgroup.eu/pl/media/pl-property-news-podatek-od-nieruchomo%C5%9Bci-sp%C3%B3r-o-du%C5%BCe-pieni%C4%85dze.html

http://asbgroup.eu/pl/media/pl-egospodarka-podatek-od-nieruchomo%C5%9Bci-jak-mierzy%C4%87-powierzchni%C4%99.html

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!