Wybrane problemy praktyczne w zakresie opodatkowania działań marketingowych


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Spotkanie będzie miało charakter prezentacji połączonej z dyskusją. Celem spotkania będzie przedstawienie praktycznych zagadnień i ryzyk podatkowych, które pojawiają się w odniesieniu do działań w zakresie promocji, reklamy i reprezentacji.

 

>

W czasie spotkania, wraz z Uczestnikami, zastanowimy się: Jak osi?gn?ć zamierzony efekt rynkowy przy jak najmniejszych nakładach finansowych? Jak prowadzić promocję i nie zrazić do siebie klientów? Jak unikn?ć sporu z urzędem skarbowym?

Warsztaty skierowane s? przede wszystkim do:

  • pracowników działów księgowych i finansowych,
  • specjalistów ds. marketingu, reklamy i PR, którzy planuj? i realizuj? akcje marketingowe,
  • pracowników działów HR, o ile rozliczaj? podatek dochodowy od osób fizycznych otrzymuj?cych upominki i nagrody w ramach takich akcji.

W trakcie warsztatów poruszone zostan? w szczególności następuj?ce zagadnienia (propozycje):

  1. Konsekwencje prawidłowej klasyfikacji działań marketingowych.
  2. Przedstawienie wybranych przepisów prawnych w kontekście praktycznych problemów dla podmiotów prowadz?cych działania marketingowe oraz ich kontrahentów i konsumentów.
  3. Wskazanie na podstawowe w?tpliwości interpretacyjne i praktykę rynkow?, poprzez pryzmat zagadnień najczęściej poruszanych przez podatników oraz adresowanych w pismach organów podatkowych i orzeczeniach s?dów.
  4. Zagadnienia dokumentacyjne i ich waga z perspektywy bezpieczeństwa funkcjonowania przedsiębiorstwa.              

Prowadz?cy :

Dorota Walerjan - jest licencjonowanym doradc? podatkowym i posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego, m.in. zwi?zanego z działaniami marketingowymi.

Do 2006 r. Dorota pracowała w dziale podatkowym PricewaterhouseCoopers, jako dyrektor odpowiedzialny za doradztwo na rzecz klientów z sektora towarów konsumpcyjnych, handlu i dystrybucji. Od pocz?tku 2007 r. współpracuje z kancelari? prawn? Hogan Lovells.

Dorota przez wiele lat pełniła rolę konsultanta prawnego i podatkowego dla Polskiego Stowarzyszenia Wytwórców Towarów Markowych ProMarka. Występuje jako prelegent na licznych konferencjach i seminariach. Przeprowadziła kilkadziesi?t edycji szkoleń w zakresie opodatkowania wydatków marketingowych. Prowadzi coroczne wykłady na SGH oraz na kursach MBA organizowanych przez Francuski Instytut Zarz?dzania. Jest autork? 3 ksi?żek i licznych artykułów prasowych.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!