Wszechstronne Przywództwo (Leadership)


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
600 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 800 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Cele warsztatu :

 1. Zwiększenie świadomości własnego dominuj?cego stylu przywódczego
 2. Eliminowanie “Przegięć” własnego sposobu zarz?dzania
 3. Nauka korzystania w sposób zrównoważony z wszystkich 4 stylów przywódczych w celu zwiększenia efektywności przywódczej (w oparciu o Versatile Leadership Model)
 4. Rozwój umiejętności:
  1. Wspierania i mobilizacji pracowników podczas realizacji ambitnych zadań i celów biznesowych
  2. Integrowania innych wokół wspólnego celu, pokazywania korzyści i nadawania sensu działaniom
  3. Dbania o rozwój pracowników, wspierania i tworzenia im możliwości do rozwoju
  4. Lepszego wykorzystania potencjału pracowników poprzez angażowanie ich do realizacji celów I zadań

Program :

1.   Rola Lidera

 • Lider Wszechstronny osi?gaj?cy twarde wyniki i angażuj?cy ludzi – demonstracja, przykłady   i omówienie:                                                                                                                                                  

–           Jak ł?czyć Angażowanie z Forsowaniem

–           Jak ł?czyć podejście Strategiczne z Operacyjnym (inspirowanie i wdrażanie, pilnowanie zarówno „dużego obrazka jak i i szczegółów)

–           Równowaga, jako klucz do skuteczności lidera – „nie przeginaj mocnymi stronami”

2. Lider Wszechstronny – Ćwiczenia

 • Przećwiczenie 2 Wajch: Forsuj?co – Angażuj?cej i Operacyjno – Strategicznej, Jak utrzymać równowagę?
 • Jak aktywizować, aby energia pracownika przekładała się na rozwi?zania i docelowo efekty?
 • Zrozumienie roli lidera wszechstronnego w codziennych działaniach zarz?dczych
 • Energia i Rozwi?zania – macierz skuteczności Lidera

3.     Kluczowy nawyk Lidera Wszechstronnego – 4Q&Check

 • Wprowadzenie 4Q&check!, jako uniwersalnego modelu
  motywowania podwładnych
 • Techniki zastosowane w modelu 4Q&Check – kiedy i jak pytać, kiedy i jak mówić, kiedy i jak weryfikować efekty
 • Silnik i dynamika Modelu - Prostota i Skuteczność w codziennej pracy Lidera
 • Kształtowanie nawyku myślenia i zarz?dzania w oparciu o poż?dany
  Efekt Biznesowy
 • Doskonalenie modelu Przywództwa Wszechstronnego w konkretnych przypadkach biznesowych

4. Moje nawyki buduj?ce Wszechstronne Przywództwo

 • Mini-autodiagnoza stylu przywódczego
 • Planowanie działań wdrożeniowych w kierunku Wszechstronnego Przywództwa

Modele wykorzystywane na warsztacie:

 • Model Przywództwa Wszechstronnego (Leadership Versatility Model) pokazuje, że skuteczny Lider to taki, który odpowiednio dostosowuje styl przywódczy do potrzeb biznesu
 • Według koncepcji Przywództwa Wszechstronnego zarówno deficyt, jak i nadmiar realizacji danego zachowania może być kontrefektywny w pracy menedżera
 • Uczestnicy warsztatu poznaj?c model ucz? się jak używać poszczególnych stylów oraz jak ich nie nadużywać
 • Model 4Q&Check

–                   Model komunikacji i pracy nastwionej na Cel z utrzymaniem wysokiego Zaangażowania pracownika

–                   Do zastosowania zarówno w indywidualnych rozmowach jak i podczas zebrań i prac zespołowych

–                   Oparty o angażuj?ce narzędzia komunikacyjne

–                   Wbudowany w model wszechstronnego zarz?dzania

–                   Umożliwia aktywizację, motywację i wypracowanie skutecznych nawyków komunikacyjnych u pracownika, pozwalaj?cych zarz?dzać procesem
w oparciu o dwa mierniki:

–                   Energię (zaangażowanie, motywacja rozmówcy)

–                   Rozwi?zania (efektywność osi?gnięcia celu rozmowy)

Dodatkowe korzyści z uczestnictwa w warsztatach :

–           Aktywne metody pracy wykorzystywane podczas szkoleń

–           Ciekawe casy i gry

–           Aplikacje mobilne

–           Remindery standardowe (Reminder kieszonkowy i ścienny)

–           Remindery niestandardowe   (Reminder elektroniczny, biurkowy, pulpit)

Trener :

Ewa Błaszczak - Partner zarz?dzaj?cy 4Results People. Professional Scrum Master i trener. Wspiera zarz?dy i kierownictwo w planowaniu programów dla rozwoju kompetencji, rozwi?zywania problemów oraz skutecznego podejmowania wyzwań i realizowania celów biznesowych. Nadzoruje i współuczestniczy we wdrażaniu programów rozwojowych, zarówno w roli trenera, jak i coacha.

Koncentruje się na współpracy z ludźmi w celu wypracowywania oczekiwanych efektów, które maj? znaczenie nie tylko dla jednostek, ale przede wszystkim bezpośrednio przekładaj? się na rezultaty biznesowe organizacji.

Specjalizuje się w obszarze przywództwa i zarz?dzania. Jest promotorem nowoczesnej metodologii tworzenia innowacyjnych rozwi?zań – AGILE. Korzysta z szeregu narzędzi diagnostycznych (jak np. Extended Disc czy Insights Discovery) i zróżnicowanych metod pracy z ludźmi. Realizuje projekty szkoleniowe, warsztaty, akademie menedżerskie  oraz sesje coachingowe (team coaching, coaching indywidualny), a także świadczy usługi doradcze.

Jej doświadczenie to kilkanaście lat pracy trenerskiej (doskonalenie menedżerów, kształcenie przywódców i liderów) oraz coacha (ponad 1000 godzin coachingu, ponad 100 team coachingu), kilkuletnie prowadzenie Akademii Coachingu Menedżerskiego 4Results, ponad 1000 diagnoz i optymalizacji.

Posiada certyfikaty Professional Scrum Master, Authorized Facilitator Team Diagnostic, International Coaching Certification, Biznes Coach ICC, Extended Disc Facilitator, Insights Discovery Facilitator, oraz Master Practitioner NLP. Jest superwizorem coachingu ICC Poland. Ukończyła SGH.

Jako konsultant/trener pracowała m.in. dla:  PZU, PKN Orlen, Acer, Alima Gerber, Asseco, Biella,  BZ WBK, Cegedim, Cemex, Chiesi, Consulting Plus, Ekoplon, Ellert, Energa, Esselte, Gillette, IKEA, Kraft Foods, Media-Saturn, Nestle, Nutricia, Kancelaria Ożóg i Wspólnicy,  Piotr i Paweł, PZU, Raiffeisen, Sage, Samsung, Storck.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!