Współpraca między kulturami - Polska a Francja

Cena :
150 PLN+22%VAT - firmy stowarzyszone
400 PLN+22%VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent:ExpatHouse

Program spotkania:

Wyzwania międzykulturowe
- Umiejętność komunikacji międzykulturowej

Czym jest kultura?
- Co nas kształtuje
- Poziomy zaprogramowania umysłowego
- Różnice w postrzeganiu wymiarów kultury; czas, hierarchia, płeć, pokolenie, jednostka a społeczeństwo, religia

Różne sposoby komunikowania
- Wpływ kultury na nasz sposób komunikowania

Francusko-polskie relacje międzykulturowe
- Możliwości i zagrożenia
- Rozwój umiejętności komunikacji międzykulturowej

                                                                                                             Korzyści z seminarium

- Wzbogacenie wiedzy na temat różnic kulturowych
- Zrozumienie dlaczego osoby z innej kultury zachowuj? i komunikuj? się inaczej
- Zrozumienie własnych zachowań

ExpatHouse jest firm? szkoleniowo-consultingow? zatrudniaj?c? 40 trenerów oraz posiadaj?c? 12-letnie międzynarodowe doświadczenie w rozwoju kompetencji niezbędnych w komunikacji międzykulturowej: expat coaching global communication transfer międzynarodowy.

Warunki uczestnictwa: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności semianrium.

1. Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN + 22% VAT (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 400 PLN + 22% VAT (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
2. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu jak również anulowanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem seminarium  powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Prosimy o przesłanie informacji faxem (22) 69675 90, lub drog? elektroniczn?: marta.oswiecinska(@)ccifp.pl. W każdym momencie można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania  seminarium zwracamy uczestnikom koszty uczestniczenia w w spotkaniu.

Wypełniaj?c formularz zgłoszeniowy na stronie www.ccifp.pl jak również przesyłaj?c zgłoszenie drog? mailow? uczestnik potwierdza, żę zapoznał się i akceptuje warunki płatności i uczestnictwa w seminarium.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!