Wspólny rynek pracy.


CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18

Cena :
450 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 650 PLN (firmy niestowarzyszone)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Jakie s? procedury, aby zatrudnić cudzoziemców w Polsce? Jakie s? sposoby oddelegowania polskich pracowników do pracy za granic?? Zapraszamy na szkolenie organizowane przez CCIFP

9:00 – 12:00 Cudzoziemcy w firmie oraz oddelegowanie polskich pracowników do pracy za granic?, ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-francuskich (E&Y)
1.  Rezydencja podatkowa oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych
                               a. Przepisy wewnętrzne
                               b. Umowy międzynarodowe
2.Miejsce opodatkowania dochodów
3.Metody unikania podwójnego opodatkowania (na przykładzie umowy polsko-francuskiej)
                               a. Zwolnienie
                               b. Kredyt podatkowy
4.Optymalizacja obci?żeń podatkowych oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do cudzoziemców w Polsce
5.Sposoby oddelegowania polskich pracowników do pracy za granic?
                               a. Metody optymalizacji podatkowej
                               b. Planowanie w zakresie ubezpieczeń społecznych, w świetle przepisów Unii Europejskiej.

12:00 – 12:15 - przerwa na kawę

12:15 – 13:00 - Migracje międzynarodowe pracowników, OMI

13:00 – 14:00 przerwa na obiad

14:00 – 14:45 Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy

14:45 – 17:00Uzyskanie  zezwolenia na zatrudnianie cudzoziemców,  AGS WARSAW

1.  Opinia Powiatowego Urzędu Pracy o możliwości zatrudnienia cudzoziemca
2.  Złożenie wniosku o udzielenie przyrzeczenia na zatrudnienie cudzoziemca
3.  Uzyskanie wizy pobytowej z prawem do pracy w polskiej Ambasadzie na terenie kraju obywatelstwa cudzoziemca.
4.  Zameldowanie cudzoziemca na terenie RP.
5.  Uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca

WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem
1.         Koszt uczestnictwa wynosi 450 PLN  (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 650 PLN  (firmy niestowarzyszone)
Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003 (z dopiskiem: 19.11.2004)
2.               W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na 3  dni przed szkoleniem

Potwierdzenie uczestnictwa   traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty .

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!